Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Đồng Bề trong, xã Ninh Vân Huyện Hoa Lư

Thứ sáu, 29/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 6 điểm ( 2 đánh giá )

 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Đồng Bề trong, xã Ninh Vân Huyện Hoa Lư

Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc  phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Đồng Bề trong, xã Ninh Vân Huyện Hoa Lư; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết làm căn cứ để lập đồ án quy hoạch chi tiết, cụ thể hóa các khu chức năng theo quy hoạch phân khu đô thị và tái định cư thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45

Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa phận xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, nằm trong phân khu 4-4 thuộc Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch như sau:

  • Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;
  • Phía Nam giáp kênh hiện trạng;
  • Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng thôn Phú Lăng và đường gom dân sinh thuộc dự án xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45;
  • Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

2. Quy mô diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu và lập quy hoạch: khoảng 5 ha.

(Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Hình ảnh: Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch

 

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ở mới của nhân dân địa phương; là khu quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

4. Nội dung nghiên cứu quy hoạch

4.1. Nguyên tắc chung

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, khớp nối về quy hoạch không gian và sử đụng đất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các dự án liên quan.

- Nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hợp lý, hình thành một khu dân cư đồng bộ, có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo về điều kiện vệ sinh môi trường, phù hợp với cảnh quan khu dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận.

4.2. Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, nhà ở, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc trưng kiến trúc... của khu vực xung quanh, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi, khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch.

- Rà soát chi tiết số hộ có nhu cầu bố trí tái định cư và căn cứ khung chính sách giải phóng mặt bằng dự án, các quy định hiện hành có liên quan để tổ chức lập quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư có quy mô phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí đầu tư.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch

Đồ án quy hoạch phải xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng. Các công trình công cộng, dịch vụ phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng, phù hợp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận. Yêu cầu bố trí các quỹ đất công cộng, cây xanh đảm bảo nhu cầu của dân cư khu quy hoạch và các dân cư khu vực lân cận.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất hạ tầng xã hội phục vụ cho nhu cầu của dân cư khu vực quy hoạch và khu vực lân cận; diện tích các lô đất đa dạng, phù hợp với nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa và đồng bộ với khu vực dân cư hiện hữu; phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh; tận dụng khai thác cảnh quan sẵn có; phù hợp với các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định lưu vực thoát nước mưa, từ đó đưa ra giải pháp thoát nước phù hợp với hệ thống kênh nước và các lưu vực đã xác định trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có giải pháp đấu nối đồng bộ đảm bảo khớp nối với khu vực lân cận.

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường. Phương án quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu dân cư hiện hữu và khu vực lân cận. Cập nhật các nội dung về quy hoạch, thiết kế công trình và hành lang an toàn các tuyến cao tốc có liên quan.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước về công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực. Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xác định chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồn điện vị trí, quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định các chỉ tiêu về thoát nước, CTR, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng (nước mưa riêng). Căn cứ nhu cầu dùng nước, tính toán lượng nước thải hợp lý. Thiết kế mạng lưới đường ống thu gom nước thải của khu vực.  Xác định khu vực tập trung rác. Tính toán quy mô, lựa chọn vị trí và phương án thu gom rác thải hợp lý.

- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu về thông tin liên lạc; xác định mạng chuyển mạch, mạng dịch vụ viễn thông, mạng ngoại vi và hệ thống truyền dẫn (nếu có) trong khu quy hoạch.

f) Đánh giá môi trường chiến lược: Thực hiện nội dung đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành có liên quan.

g) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt làm căn cứ để huyện Hoa Lư tổ chức triển khai lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành./.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357980

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 323

Hôm qua : 397