Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bờ Tây sông Vân (đoạn từ cầu Ba Vuông đến ngã ba sông Vạc), thành phố Ninh Bình

Thứ hai, 01/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bờ Tây sông Vân (đoạn từ cầu Ba Vuông đến ngã ba sông Vạc), thành phố Ninh Bình

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bờ Tây sông Vân (đoạn từ cầu Ba Vuông đến ngã ba sông Vạc), thành phố Ninh Bình; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết làm căn cứ để lập đồ án quy hoạch chi tiết, cụ thể hóa các khu chức năng theo quy hoạch phân khu đô thị.

Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa phận phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình; bao gồm một phần lô đất có ký hiệu X-07 và X-09 thuộc Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1- B và 1-1- C thuộc Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết như sau:

- Phía Bắc giáp cầu Ba Vuông;

- Phía Đông và phía Nam giáp sông Vân;

- Phía Tây giáp phần diện tích còn lại của các lô đất X-07, X-09 và Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình.

2. Quy mô diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu và lập quy hoạch: khoảng 10,5 ha.

(Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Hình ảnh: Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu công viên cây xanh tạo cảnh quan ven bờ sông Vân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân đô thị; thiết kế đồng bộ về hạ tầng, phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1- B và 1-1-C thuộc Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Nội dung nghiên cứu quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc trưng kiến trúc của khu vực dân cư hiện hữu... của khu vực xung quanh, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi, khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch.

- Phân tích đánh giá các quy định của Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1- B và 1-1- C thuộc Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, các chỉ tiêu về hạ tầng cho toàn khu vực quy hoạch.

c) Trên cơ sở hiện trạng được tổng hợp, đề xuất cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1- B và 1-1- C thuộc Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu công cây xanh đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh; tận dụng khai thác cảnh quan sẵn có tại các khu vực giáp sông Vân; phù hợp với các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành. Ngoài ra, tổ chức không gian cây xanh kết hợp hài hòa với các khu đất quy hoạch xây dựng các công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại xung quanh.

- Quy hoạch hệ thống cây xanh công viên, đề xuất danh mục các loại cây xanh phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 và tính chất. Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hệ thống cây xanh.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định lưu vực thoát nước mưa, từ đó đưa ra giải pháp thoát nước phù hợp với hệ thống kênh nước và các lưu vực đã xác định trong Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1- B và 1-1- C thuộc Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có giải pháp đấu nối và xử lý thoát nước với khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận. Trên cơ sở điều kiện thủy văn sông Vân đề xuất giải pháp cao độ xây dựng cho từng khu vực đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng các khu chức năng.

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường. Phương án quy hoạch hệ thống giao thông kết hợp với giữa hệ thống đê sông Vân, các tuyến đường theo quy hoạch phân khu, khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực lân cận.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực. Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xác định chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồn cấp điện; vị trí, quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định các chỉ tiêu về thoát nước, CTR, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng (nước mưa riêng). Căn cứ nhu cầu dùng nước, tính toán lượng nước thải hợp lý. Thiết kế mạng lưới đường ống thu gom nước thải của khu vực.  Xác định khu vực tập trung rác. Tính toán quy mô, lựa chọn vị trí và phương án thu gom rác thải hợp lý.

f) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng.

g) Đánh giá môi trường chiến lược: Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược theo Điểm e, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt làm căn cứ để UBND thành phố Ninh Bình tổ chức triển khai lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành./.

  

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357980

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 323

Hôm qua : 397