Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Đông nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình

Thứ bảy, 24/11/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Đông nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình
Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh Ninh Bình, phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND.


 

Sơ đồ vị trí lập quy hoạch chi tiết

 

Một số nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch:

1. Phạm vi ranh giới quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ lô II-04, một phần lô II-07 xác định trong Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết như sau:

- Phía Đông giáp đường, đê sông Đáy;

- Phía Tây giáp đường Tôn Đức Thắng, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình;

- Phía Nam giáp khu trạm điện 110kv;

- Phía Bắc Công viên văn hóa Đinh Tiên Hoàng Đế (Đường Đinh Điền và Đinh Tất Miễn).

- Phía Nam giáp khu trạm điện 110kv

 

2. Quy mô diện tích quy hoạch

 

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch: khoảng 20,2 ha.

3. tính chất khu quy hoạch

          Là khu đô thị cửa ngõ phía Đông của đô thị Ninh Bình, là khu đô thị trung tâm của thành phố Ninh Bình, khu đô thị cao cấp, sinh thái ven sông Đáy với cảnh quan - văn hóa đặc trưng, khu vực có hệ thống thương mại dịch vụ, văn minh - hiện đại, hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Là khu có thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu quy hoạch

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho đô thị loại I, tuân thủ quy định tại Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Nội dung nghiên cứu quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,... của khu vực lập quy hoạch, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi, khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch.

- Phân tích đánh giá các quy định của Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch

c) Trên cơ sở hiện trạng được tổng hợp, đề xuất cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

- Tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, đề xuất phương án điều chỉnh cần khai thác tối đa hiệu quả giá trị quỹ đất xây dựng. Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất hợp lý, phù hợp với tính chất khu quy hoạch. Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sinh thái cảnh quan và đặc trưng tự nhiên địa phương. Đảm bảo tính toán khoa học, hợp lý trong việc sử dụng đất; phù hợp với định hướng của toàn khu vực về hệ thống cây xanh, cảnh quan.

- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho toàn bộ khu đất và từng khu chức năng theo cơ cấu được xác định. Tính toán và xác định ngưỡng chỉ tiêu kinh tế xây dựng cho từng lô đất. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế. Xác định chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dựng đất, tầng cao công trình.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa và đồng bộ với khu vực dân cư trung tâm thành phố Ninh Bình; phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh; đề xuất các mô hình ở hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng không gian đô thị. Hình thành không gian đô thị cửa ngõ phía Đông thành phố Ninh Bình, đô thị mật độ thấp, sinh thái.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định lưu vực thoát nước mưa, từ đó đưa ra giải pháp thoát nước phù hợp với hệ thống thoát nước hiện trạng và khớp nối với hệ thống thoát nước khu vực lân cận

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Căn cứ theo hiện trạng, quy hoạch đã được phê duyệt để xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường. Phương án quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực lân cận; kết nối với đường Bái Đính – Kim Sơn và tuyến đường đô thị.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước về công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực. Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xác định chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồn điện vị trí, quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định các chỉ tiêu về thoát nước, CTR, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng (nước mưa riêng). Căn cứ nhu cầu dùng nước, tính toán lượng nước thải hợp lý. Thiết kế mạng lưới đường ống thu gom nước thải của khu vực.

f) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

6. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết

Thành phần hồ sơ và nội dung đồ án được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357988

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 331

Hôm qua : 397