Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 205

Thứ hai, 01/06/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 22 điểm ( 5 đánh giá )

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hiện trạng phân bố dân cư trên địa bàn huyện Gia Viễn

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch

a) Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Gia Viễn; cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Lạc Thuỷ (tỉnh Hoà Bình) và huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam).

- Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Nho Quan.

- Phía Đông Bắc giáp huyện Ý Yên (Nam Định), phía Nam giáp huyện Hoa Lư.

b) Quy mô lập quy hoạch

Quy mô diện tích lập quy hoạch: 17.669ha.

2. Tính chất khu quy hoạch

- Là khu vực vùng kinh tế tổng hợp công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình.

- Là vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch của tỉnh, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hoá, tâm linh; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống di tích và truyền thống lịch sử lâu đời. 

- Là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Ninh Bình với các tỉnh Hòa Bình và Hà Nam.

3. Các chỉ tiêu, dự báo phát triển vùng huyện

3.1. Về phát triển kinh tế xã hội

- Phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và xây dựng đô thị và du lịch.

- Phát triển nền kinh tế bền vững, thân thiện về môi trường trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh tại địa phương và bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan hiện có tại khu vực, kết hợp với cải thiện điều kiện môi trường tự nhiên, môi trường xã hội của Huyện.

- Xây dựng hệ thống công cụ quản lý phát triển đồng bộ, có tầm nhìn chiến lược và có lộ trình thực hiện cụ thể.

3.2. Quy mô dân số

- Dự báo đến năm 2030: khoảng 200.000 người; dân số đô thị khoảng 93.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 46,5%.

- Dự báo đến năm 2050: khoảng 300.000 người; dân số đô thị khoảng 157.500 người; tỷ lệ đô thị hóa 52,5%.

4. Định hướng phát triển không gian vùng huyện

4.1. Khung cấu trúc phát triển không gian vùng

a) Các trục không gian kinh tế chính:

- Trục Đông Tây:

+ Quốc lộ 37C (Nâng cấp từ tỉnh lộ ĐT477): Là trục động lực kinh tế chủ đạo của huyện, kết nối các đô thị, các CCN, KCN trên địa bàn huyện.

- Trục Bắc Nam

+ Trục Quốc lộ 1A: kết nối trực tiếp đô thị Gián Khẩu và KCN Gián Khẩu với hành lang kinh tế dọc QL1A đến đô thị Ninh Bình và tỉnh Hà Nam.

- Trục Bái Đính – Ba Sao: kết nối các khu du lịch, điểm du lịch của Gia Viễn với các điểm du lịch cấp vùng: Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình; là trục động lực để phát triển nền kinh tế dịch vụ du lịch.

-  Tuyến vành đai: Tuyến đường 477D và tuyến đê Bắc sông Hoàng Long là tuyến vành đai của huyện, phân định vùng không gian khuyến khích phát triển và khoan vùng các không gian bảo tồn.

- Trục hỗ trợ: Tuyến 477C và các tuyến mới được bổ sung, kết nối các khu vực ngoại vi với trung tâm huyện.

b) Các hạt nhân đô thị: Có vị trí liên tiếp dọc trục phát triển Đông Tây, gồm đô thị Me, đô thị Vân Long và đô thị Gián Khẩu.
4.2.Phân vùng phát triển

Sơ đồ phân vùng phát triển

 

4.2.1. Tiểu vùng du lịch và bảo tồn Vân Long:

- Phạm vi ranh giới: Tiểu vùng du lịch và bảo tồn đầm Vân Long (khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước đầm Vân Long) được xác định từ tuyến đường đê Đầm Cút và khu đầm ngập nước Vân Long (477D) lên phía Bắc đến hết ranh giới huyện Gia Viễn; thuộc địa giới hành chính của các xã: Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Hòa, Gia Vân, Gia Lập, Gia Tân, Gia Thanh.

- Quy mô diện tích: Khoảng 3.385 ha

- Định hướng chính: Bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, phát triển loại hình du lịch khám phá thiên nhiên, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, khuyến khích chuyển đổi các làng nông thôn trong ranh giới bảo tồn thành làng du lịch, các khu khai thác đá thành khu du lịch khi hết trữ lượng tài nguyên.

4.2.2. Tiểu vùng đô thị công nghiệp Gián Khẩu

- Phạm vi ranh giới: Xác định theo quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu; thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Lập và Gia Tân.

- Quy mô diện tích: Khoảng 3.322 ha

- Định hướng chính: Phát triển là trung tâm công nghiệp của tỉnh, đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại và đầu mối giao thông của Gia Viễn nói riêng và toàn tỉnh nói chung; từng bước chuyển đổi các khu vực khai thác tài nguyên núi đá vôi thành các khu dịch vụ du lịch, thương mại và sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

4.2.3. Tiểu vùng  đô thị du lịch, dịch vụ Vân Long

- Phạm vi ranh giới: Nằm giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Ranh giới tiểu vùng thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Vân, Gia Hòa.

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.127 ha

- Định hướng chính: Là đô thị du lịch dịch vụ, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng cao cấp, homestay, các dịch vụ hậu cần du lịch.

4.2.4. Tiểu vùng Du lịch và bảo tồn danh thắng Tràng An

- Phạm vi ranh giới: Gồm phạm vị hành chính xã Gia Sinh xác định theo Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An.

- Quy mô diện tích: Khoảng 2.071 ha

- Định hướng chính: Bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch khám phá trải nghiệm và nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ du lịch.

4.2.5. Tiểu vùng đô thị Me

- Phạm vi ranh giới: Gồm toàn bộ ranh giới thị trấn Me hiện trạng và các xã: toàn bộ Gia Vượng, một phần xã Gia Thịnh, Gia Phú, Gia Phương và Gia Vân.

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.670 ha

- Định hướng chính: Là Trung tâm hành chính, chính trị văn hóa xã hội và dịch vụ, thương mại, công nghiệp của huyện Gia Viễn.

4.2.6. Tiểu vùng nông nghiệp công nghệ cao

- Phạm vi ranh giới: Giới hạn bởi ranh giới tiểu vùng thị trấn Me, ranh giới tiểu vùng đô thị Gián Khẩu, tỉnh lộ 477 và nhánh sông Hoàng Long; thuộc địa giới hành chính của các xã: Gia Phương, Gia Thắng, Gia Tiến.

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.452 ha

- Định hướng chính: Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và dịch vụ, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn.

4.2.7. Tiểu vùng du lịch, nông nghiệp truyền thống phía Tây Bắc

- Phạm vi ranh giới: Khu vực phía Tây Bắc của huyện, giáp với tiểu khu du lịch và bảo tồn đầm Vân Long và sông Bôi. Ranh giới tiểu khu được giới hạn bởi tuyến đê (TL 477D), ranh giới tiểu vùng đô thị thị trấn Me và tiểu vùng đô thị du lịch, dịch vụ Vân Long. Thuộc địa giới hành chính các xã Gia Hưng, Liên Sơn và Gia Hòa.

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.695 ha

- Định hướng chính: Bảo tồn các giá trị làng nông thôn truyền thống đồng thời khai thác hình thức du lịch trải nghiệm nông nghiệp và nông thôn, phát triển các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và homestay, phát triển nông nghiệp truyền thống, nuôi trồng thủy sản.

4.2.8. Tiểu vùng du lịch, nông nghiệp truyền thống phía Tây Nam

- Phạm vi ranh giới: Khu vực phía Tây Nam huyện, ranh giới tiểu vùng được giới hạn bởi hệ thống sông hoàng Long, sông Bôi, sông Rịa và nhánh sông Hoàng Long; thuộc ranh giới là toàn bộ xã Gia Minh, Gia Phong, Gia Lạc, Gia Trung và một phần phía nam xã Gia Thịnh.

- Quy mô diện tích: Khoảng 2.947 ha

- Định hướng chính: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, du lịch mạo hiểm, trải nghiệm nông nghiệp; các dịch vụ phụ trợ du lịch, phát triển nông nghiệp truyền thống và nông nghiệp chất lượng cao. Bảo tồn cảnh quan thiên, khai các hiệu quả, bền vững môi trường.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được định hướng bao gồm:

- Chuẩn bị kỹ thuật, san nền và thoát nước mưa.

- Quy hoạch hệ thống giao thông.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

- Quy hoạch cấp điện.

Hệ thống hạ tầng quy hoạch mang tính chất cấp vùng, được kết nối đảm bảo cho hạ tầng khung toàn huyện, kết nối với hạ tầng chung của tỉnh và liên kết với các vùng huyện lận cận.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357988

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 331

Hôm qua : 397