Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25 thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, xã Ninh Giang và Ninh Khang huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 26/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 12 điểm ( 5 đánh giá )

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25  thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, xã Ninh Giang và Ninh Khang huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Binh

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25 thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt là căn cứ để xây dựng khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, làm cơ để quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm các lô đất VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25 của Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa phận xã Ninh Giang và xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư. Ranh giới cụ thể được giới hạn như sau:

- Phía Tây và phía Bắc giáp đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài;

- Phía Đông giáp sông Đáy;

- Phía Nam giáp khu dân cư thôn La Phù và đường Quốc lộ 38B theo quy hoạch phân khu;

2. Quy mô diện tích

Quy mô diện tích lập quy hoạch: 917.157,47m2 (khoảng 91,7 ha)

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu đô thị có tính chất hỗn hợp bao gồm các công trình công cộng đơn vị ở, các công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại, khu dân cư,…; là khu vực đô thị đồng bộ về hạ tầng, văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao, thân thiện môi trường đáp ứng nhu cầu cho phát triển đô thị; là khu vực có thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Hình ảnh: Phối cảnh minh họa quy hoạch chi tiết

4. Định hướng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng

4.1. Đất công trình công cộng

- Các công trình công cộng được bố trí tại 06 ô đất có ký hiệu C01, C02, C03, C04 C05 và C06; bao gồm các loại công trình sau:

+ Đất trung tâm y tế (lô C2): Diện tích 2.880,91m2, tầng cao tối đa 3 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Đất trung tâm thương mại (lô C6): Có chức năng là thương mại dịch vụ phục vụ đơn vị ở, diện tích 2.018,4m2; tầng cao tối đa 3 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Đất nhà văn hóa (lô C1, C3 và C5): Tổng diện tích 2.327,49m2; tầng cao tối đa 3 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Đất trường học (trường liên cấp- lô C4): Diện tích 10.689m2; tầng cao tối đa 3 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

4.2. Đất hỗn hợp thương mại dịch vụ:

- Đất hỗn hợp thương mại dịch vụ được bố trí tại lô đất có ký hiệu như sau:

+ Lô H11: Chức năng là trung tâm thể thao, dịch vụ đa năng. Tầng cao công trình tối đa 8 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%. khoảng lùi ở các tuyến đường là 5m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Lô H21: Chức năng là trung tâm thương mại dịch vụ. Tầng cao công trình tối đa 8 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%. khoảng lùi ở các tuyến đường là 5m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Lô H22: Chức năng là khách sạn. Tầng cao công trình tối đa 8 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%.  khoảng lùi ở các tuyến đường là 5m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Các lô H13, H19, H20: Chức năng là Khu hỗn hợp công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp ở. Tầng cao công trình tối đa 15 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; khoảng lùi ở các tuyến đường là 5m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Lô H24: Chức năng là Khu hỗn hợp công trình dịch vụ thương mại. Tầng cao công trình tối đa 15 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; khoảng lùi ở các tuyến đường là 5m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

+ Lô H26: Chức năng là Khu hỗn hợp công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư. Tầng cao công trình tối đa 25 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%; khoảng lùi ở các tuyến đường là 6m; hình thức kiến trúc công trình hiện đại.

Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc và quy mô công trình tuân thủ phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ các chỉ tiêu xác định theo quy hoạch chi tiết, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành và được đồng ý của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4.3. Đất nhà ở

- Đất ở liên kế: Bao gồm các ô đất có kí hiệu từ LK1 đến LK33, tổng diện tích 98.388,8m2; gồm 805 căn hộ; tầng cao tối đa 5 tầng (riêng các ô LK1, LK2, LK6, LK10, LK11 có tầng cao tối đa 8 tầng); mật độ xây dựng tối đa 80%.

- Đất ở biệt thự: Bao gồm các ô đất có kí hiệu từ BT1 đến BT16, tổng diện tích 84.416,8m2, gồm 321 căn hộ, cụ thể như sau:

+ Các ô từ BT1 đến BT5 là biệt thự đơn lập; tầng cao tối đa 4 tầng; mật độ xây dựng tối đa 60%.

+ Các ô từ BT6 đến BT16: Biệt thự song lập, tầng cao tối đa 4 tầng; mật độ xây dựng tối đa 70%.

- Đất hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dịch vụ: Bao gồm các ô đất có ký hiệu từ H1 đến H10, H12, từ H14 đến H18, H23, H25 và từ H27-H29 tổng diện tích 47.442,6m2; gồm 275 căn hộ; tầng cao tối đa 8 tầng; mật độ xây dựng tối đa 80%; hình thức kiến trúc công trình hiện đại, phù hợp nhu cầu sử dụng ở kết hợp thương mại dịch vụ.

- Nhà ở cao tầng: Gồm 2 khu có ký hiệu NOXH1 (diện tích 31.934,2m2) và NOXH2 (diện tích 12.114,47m2). Tầng cao công trình tối đa 5 tầng; mật độ xây dựng tối đa 30%. Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc và quy mô công trình tuân thủ phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ các chỉ tiêu xác định theo quy hoạch chi tiết, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành và được đồng ý của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

(Số lượng, diện tích cụ thể các lô đất ở xem hồ sơ bản vẽ trình duyệt)

4.4. Đất cây xanh:

a) Đất cây xanh đô thị:

  • Ô đất X8 (diện tích 12.516,34m2): Bố trí trung tâm thể dục thể thao, kết hợp các khu cây xanh công viên, vườn hoa và các khu vui chơi, nghỉ dưỡng và thể dục thể thao cho cư dân khu đô thị và khách tham quan (các trò chơi thể thao, trò chơi trẻ em, các dụng cụ rèn luyện sức khỏe ngoài trời cùng các khu vườn hoa theo các chủ đề khác nhau…) và các khu vui chơi giải trí phục vụ các lứa tuổi.
  • Ô đất X12, X13 và X15 (diện tích 13.536,86m2): Quy hoạch khu cây xanh Quảng trường phục vụ các hoạt động tổ chức có tính cộng đồng, trưng bày nghệ thuật, hoạt động văn hóa; kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cho dân cư đô thị.
  • Ô đất X19 (diện tích 95.803,75m2): Vị trí nằm ven bờ sông Đáy. Dự kiến là khu vực có kiến trúc cảnh quan để tổ chức các dịch vụ vui chơi theo mùa nước; không xây dựng công trình kiến cố làm ảnh hưởng đến dòng chảy sông Đáy; trong quá trình lập dự án phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Ô đất X9, từ X20 đến X25: Là các khu cây xanh cách ly khu vực nghĩa trang, hành lang bảo vệ đê kết hợp bãi để xe tĩnh, sân chơi và vườn hoa cây xanh.

b) Đất cây xanh thể dục thể thao đơn vị ở

  • Gồm các ô đất có ký hiệu từ X1 đến X7, X10, X11, X14, từ X16 đến X18: Bố trí các khu cây xanh công viên, vườn hoa và các khu vui chơi, nghỉ dưỡng và thể dục thể thao cho cư dân khu đô thị và khách tham quan (các trò chơi thể thao, trò chơi trẻ em, các dụng cụ rèn luyện sức khỏe ngoài trời cùng các khu vườn hoa theo các chủ đề khác nhau…), các khu vui chơi giải trí phục vụ các lứa tuổi và các vườn hoa, sân chơi nội bộ khu ở.

4.5. Khu nghĩa trang và đất tôn giáo:

- Nghĩa trang hiện trạng ở khu đất giữa khu quy hoạch: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang, trồng cây xanh tạo hành lang cách ly môi trường, tường bước đóng cửa nghĩa trang theo quy định.

- Công trình tôn giáo hiện trạng có ký hiệu TG1 và TG2: Quản lý sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chi tiết: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch được thiết kế đông bộ, hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu ở, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357980

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 323

Hôm qua : 397