Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 28/08/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.

 

Phạm vi Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình để:

- Quy hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất hạ tầng xã hội phục vụ cho nhu cầu của dân cư khu vực quy hoạch và khu vực lân cận.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa và đồng bộ với khu vực dân cư hiện hữu; phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh; phù hợp với định hướng quy hoạch cảnh quan đô thị mới Ninh Tiến đã được UBND tinh phê duyệt; khai thác cảnh quan khu vực giáp tuyển đường Nguyễn Hữu An; phù hợp với các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành. Phù hợp với Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ninh Bình tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh. Thiết kế hệ thống cây xanh phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh.

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch nằm trên địa phận xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình; bao gồm toàn bộ lô đất có ký hiệu IX-46; IX-47; IX-55 thuộc Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp đất khu quy hoạch đô thị mới Ninh Tiến (đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29/01/2016).

+ Phía Tây và phía Nam giáp đê sông Sào Khê.

+ Phía Đông giáp đường Nguyễn Hữu An.

- Quy mô lập quy hoạch

+ Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch: 8ha.

+ Quy mô diện tích lập quy hoạch: 56.137,1m2 (khoảng 5,61ha). 

2. Tính chất khu quy hoạch

Là khu vực dân cư đô thị có mật độ trung bình, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu cho người dân trong khu vực, hài hòa với cảnh quan tự nhiên hiện có; có thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng

3.1. Đất công cộng:

Đất công cộng (nhà văn hóa): Bố trí tại lô đất có ký hiệu VH, diện tích 453,1m2, mật độ xây dựng lô đất tối đa 40%, tầng cao tối đa 02 tầng. Bố trí xây dựng công trình nhà văn hóa kết hợp sân chơi phục vụ cho các hoạt động của dân cư đô thị. Hình thức kiến trúc hiện đại phù hợp với cảnh quan khu vực.

3.2. Đất cây xanh, thể dục thể thao:

Đất cây xanh, thể dục thể thao được bố trí tại lô đất có ký hiệu CX với diện tích là 672,8m2. Đất cây xanh quy hoạch vườn hoa, sân thể thao để phục vụ cho các hoạt động nghỉ ngơi, văn hóa - thể dục thể thao của dân cư khu vực quy hoạch và lân cận. Các chủng loại cây xanh sử dụng phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018; Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020.

3.3. Đất ở hiện trạng cải tạo:

- Khu vực đất ở hiện trạng cải tạo (thôn Cổ Loan Hạ) nằm tại các khu đất có ký hiệu từ HT1 đến HT5 với tổng diện tích là 31.027,7m2; tầng cao xây dựng công trình tối đa là 06 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%.

- Trong trường hợp công trình hiện hữu có tầng cao lớn hơn quy định nêu trên thì giữ theo quy mô hiện có; khi xây dựng mới thực hiện theo quy định của quy hoạch chi tiết.   

3.4. Đất ở mới:

a) Đất ở liền kề: Quy hoạch nhà ở dạng chia lô liền kề được bố trí tại khu B, bao gồm 37 lô đất có ký hiệu từ B1 đến B37, diện tích lô đất từ 120m2 đến 284,7m2. Mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao xây dựng công trình không quá 06 tầng. Nhà ở chia lô liền kề có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực.

b) Đất ở biệt thự: Quy hoạch nhà ở dạng biệt thự được bố trí tại khu A, C, D bao gồm 11 lô đất, mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao xây dựng công trình không quá 03 tầng. Nhà ở biệt thự có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực, thân thiện với môi trường tự nhiên. Các lô đất bao gồm: Khu A: gồm 08 lô. Có ký hiệu từ A1 đến A8, diện tích lô đất từ 247,6m2 đến 360m2; Khu C: gồm 02 lô. Có ký hiệu C1 – diện tích 292,6m2 và C2 – diện tích 242,7m2; Lô D1 có diện tích là 344m2.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Quy hoạch mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện giữa các khu chức năng, giữa khu vực quy hoạch với các khu vực xung quanh và phù hợp với Quy hoạch phân khu được duyệt. Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng cụ thể của từng tuyến đường xem bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông.

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa : Cao độ khống chế xây dựng: Khống chế cao độ cao từ +3,0m đến +3,2m (cao độ khống chế san nền cụ thể cho từng lô đất theo đồ án trình duyệt). Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng. Nước mưa được thu gom vào hệ thống thoát nước (có kích thước từ B600x800 đến B1.000x1.200) đặt dọc trên vỉa hè đường giao thông thông qua hệ thống hố ga, rãnh thu nước. Nước mưa được thu dẫn và thoát nước vào hệ thống thoát nước khu vực. Cao độ đáy cống, giếng thăm của hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tự nhiên và khớp nối đồng bộ với khu vực lân cận.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước được lấy từ hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Ninh Bình. Điểm đấu nối nằm phía Đông khu quy hoạch. Mạng lưới cấp nước cho khu vực được thiết kế theo mạng nhánh và vòng, tuyến phân phối chính sử dụng tuyến ống D110, D150 và D200; tuyến dịch vụ sử dụng tuyến ống có kích thước từ D60 đến D90, các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè đảm bảo cấp nước tới từng khu chức năng và chữa cháy khi cần thiết. Cấp nước cứu hỏa: Bố trí các họng cứu hoả dọc theo tuyến ống cấp nước phân phối đường kính từ D110 trở lên. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả được xác định theo quy định, quy phạm hiện hành.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: - Nguồn điện được lấy từ hệ thống cấp điện trung thế theo định hướng của Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu đã được phê duyệt. Điểm đấu nối phía Tây Nam khu quy hoạch. Trạm biến áp phân phối: Xây dựng 01 trạm hạ thế 22/0,4Kv với công suất 200KVA cấp điện sinh hoạt cho khu dân cư và chiếu sáng đường phố. Hệ thống đường dây hạ thế đi dọc theo các đường giao thông, lấy điện từ trạm biến áp dùng để cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước thải sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Mạng lưới thu gom nước thải: Nước thải tại các công trình trong khu quy hoạch được xử lý sơ bộ; thu gom vào hệ thống thoát nước D200 bố trí đặt trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường giao thông, đưa nước thải thu dẫn vào hệ thống thoát nước thải của khu vực (D300) và đưa về khu xử lý nước thải theo định hướng quy hoạch phân khu được duyệt. Cao độ đáy ống, giếng thăm của hệ thống thoát nước thải đảm bảo thoát nước khu dân cư hiện hữu. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn, được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định; trong đó: Đối với khu vực công cộng, cây xanh, đường dạo, khu sinh hoạt ngoài trời,... đặt các thùng rác có kích thước, hình dáng phù hợp với cảnh quan; đối với khu ở và khu công trình hỗn hợp

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357981

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 324

Hôm qua : 397