Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Thứ tư, 31/07/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 6 điểm ( 2 đánh giá )

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Ngày 31/07/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Quy hoạch chi tiết cụ thể hóa định hướng Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt là căn cứ để xây dựng khu dân cư mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ để quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới

Phạm vi ranh giới gồm một phần lô đất IX-19 Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp đường Vạn Hạnh;

- Phía Đông giáp đường giao thông theo quy hoạch;

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu thôn Nguyên Ngoại; 

2. Quy mô diện tích

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 10,17ha.

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu dân cư mới, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu ở cho người dân trong khu vực, hài hòa với cảnh quan tự nhiên hiện có; có vị trí thuận lợi để phát triển thành khu dân cư điển hình; có thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Hình ảnh: Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

4. Định hướng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng

- Đất nhà văn hóa phố: Quy hoạch nhà văn hóa phố tại lô đất có ký hiệu VH (diện tích 822 m2). Nhà văn hóa phố có chiều cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa không quá 40%. Hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại.

- Đất công cộng: Đất công cộng nằm trong lô đất ký hiệu CC có diện tích là 1.942,13 m2; để bố trí các công trình hoạt động văn hóa cấp đơn vị ở (trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cấp đơn vị ở), có mật độ xây dựng tối đa không quá 50%, chiều cao tầng tối đa là 05 tầng. Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với tính chất sử dụng, hài hòa với cảnh quan khu vực.

- Đất ở:

+ Đất nhà ở biệt thự: Nhà ở biệt thự được bố trí tại khu A bao gồm 18 lô đất có ký hiệu từ A1 đến A18, diện tích lô đất từ 376 m2 đến 510,66 m2. Mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao xây dựng công trình không quá 05 tầng. Nhà ở biệt thự có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực, phục vụ nhu cầu ở cao cấp, nhà ở dạng sinh thái thân thiện với môi trường tự nhiên.

+ Đất nhà ở liền kế: Được bố trí tại các khu B, C, D và E bao gồm 128 lô đất, mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao xây dựng công trình không quá 06 tầng. Nhà ở chia lô liền kề có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực, phục vụ nhu cầu ở cao cấp, nhà ở dạng sinh thái thân thiện với môi trường tự nhiên. Các khu đất bao gồm:

- Khu B: gồm 36 lô. Có ký hiệu từ B1 đến B36, diện tích lô đất từ 172 m2 đến 234,27 m2.

- Khu C: gồm 36 lô. Có ký hiệu từ C1 đến C36, diện tích lô đất từ 172 m2 đến 231,25 m2.

- Khu D: gồm 26 lô. Có ký hiệu từ D1 đến D26, diện tích lô đất từ 172 m2 đến 178,69 m2.

- Khu E: gồm 30 lô. Có ký hiệu từ E1 đến E30, diện tích lô đất từ 172 m2 đến 240,2 m2.

- Khu đất ở hiện trạng:

+ Khu tái định cư hiện trạng: Nằm tại các lô đất có ký hiệu TDC. Vị trí giáp đường Vạn Hạnh với tổng diện tích là 9.611,24 m2; tầng cao tối đa 06 tầng, mật độ xây dựng tối đa 100%.

+ Khu vực dân cư thôn Nguyên Ngoại hiện trạng: Nằm tại lô đất có ký hiệu LX, có diện tích 10.705,42 m2; tầng cao tối đa 06 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.     

- Đất cây xanh:

Khu cây xanh thể thao: Bố trí tại các lô đất TDTT (diện tích 8.725,51 m2). Khu cây xanh vườn hoa, sân thể thao để phục vụ cho các hoạt động nghỉ ngơi, văn hóa - thể dục thể thao của dân cư khu đô thị. Các chủng loại cây xanh phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Bãi đỗ xe tĩnh được bố trí tại lô đất có ký hiệu HTKT với diện tích 1.932,32 m2 .

          5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chi tiết: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch được thiết kế đông bộ, hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu ở, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357962

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 305

Hôm qua : 397