Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (các lô VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04 và VII-08) thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Thứ tư, 06/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 34 điểm ( 10 đánh giá )

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (các lô VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04 và VII-08) thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (các lô VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04 và VII-08) thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt là căn cứ để xây dựng khu dân cư mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ để quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới

Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa phận xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, được xác định là các lô đất VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04 và VII-08 thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch chi tiết như sau:

  • Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;
  • Phía Nam giáp đường Quốc lộ 38B;
  • Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp;
  • Phía Tây giáp đường ĐT477C.

2. Quy mô diện tích

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 210.139,51 m2.

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu dân cư mới, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu ở cho người dân trong khu vực xã Sơn Lai; là khu dân cư có thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với Quy hoạch phân khu khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Hình ảnh: Phối cảnh minh họa quy hoạch chi tiết

4. Định hướng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng

4.1. Đất công cộng, điểm thương mại dịch vụ:

- Nhà văn hóa bố trí tại các lô đất có ký hiệu C1 và C2 (tổng diện tích 1.482,68 m2). Nhà văn hóa có tầng cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa không quá 40%. Hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại.

- Điểm thương mại dịch vụ bố trí tại lô đất có ký hiệu C3 (diện tích 2.827,52 m2), mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng công trình không quá 07 tầng

4.2. Đất cây xanh, thể dục thể thao:

Đất cây xanh, thể dục thể thao được bố trí tại các lô đất có ký hiệu từ X1 đến X4 (tổng diện tích 10.800,92 m2). Khu cây xanh vườn hoa, sân thể thao để phục vụ cho các hoạt động nghỉ ngơi, văn hóa - thể dục thể thao của dân cư khu đô thị. Các chủng loại cây xanh phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018.

4.3. Đất ở mới:

a) Đất ở liền kề: Quy hoạch nhà ở dạng chia lô liền kề được bố trí tại các khu từ LK1 đến LK18, bao gồm 493 lô đất, mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng xây dựng công trình không quá 05 tầng. Nhà ở chia lô liền kề có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực. Các khu đất bao gồm:

- Khu LK1: gồm 34 lô. Có ký hiệu từ LK01:01 đến LK01:34, diện tích lô đất từ 90 m2 đến 167,4 m2;

- Khu LK2: gồm 36 lô. Có ký hiệu từ LK02:01 đến LK02:36, diện tích lô đất từ 90 m2 đến 167,4 m2;

- Khu LK3: gồm 38 lô. Có ký hiệu từ LK03:01 đến LK03:38, diện tích lô đất từ 90 m2 đến 195,7 m2;

- Khu LK4: gồm 40 lô. Có ký hiệu từ LK04:01 đến LK04:40, diện tích lô đất từ 102 m2 đến 229,3 m2;

- Khu LK5: gồm 46 lô. Có ký hiệu từ LK05:01 đến LK05:46, diện tích lô đất từ 108 m2 đến 223,2 m2;

- Khu LK6: gồm 40 lô. Có ký hiệu từ LK06:01 đến LK06:40, diện tích lô đất từ 133 m2 đến 170,7 m2;

- Khu LK7: gồm 19 lô. Có ký hiệu từ LK07:01 đến LK07:19, diện tích lô đất từ 114 m2 đến 223,9 m2;

- Khu LK8: gồm 38 lô. Có ký hiệu từ LK08:01 đến LK08:38, diện tích lô đất từ 114 m2 đến 190,1 m2;

- Khu LK9: gồm 33 lô. Có ký hiệu từ LK09:01 đến LK09:33, diện tích lô đất từ 114 m2 đến 245,1 m2;

- Khu LK10: gồm 03 lô. Có ký hiệu từ LK10:01 đến LK10:03, diện tích lô đất từ 111,6 m2 đến 119,1 m2;

- Khu LK11: gồm 01 lô đất có ký hiệu LK11:01, diện tích lô đất 156,8 m2;

- Khu LK12: gồm 01 lô đất có diện tích 182,7 m2;

- Khu LK13: gồm 23 lô. Có ký hiệu từ LK13:01 đến LK13:23, diện tích lô đất từ 133 m2 đến 164,7 m2;

- Khu LK14: gồm 15 lô. Có ký hiệu từ LK14:01 đến LK14:15, diện tích lô đất từ 133 m2 đến 172,5 m2;

- Khu LK15: gồm 16 lô. Có ký hiệu từ LK15:01 đến LK15:16, diện tích lô đất từ 114 m2 đến 196 m2;

- Khu LK16: gồm 48 lô. Có ký hiệu từ LK16:01 đến LK16:48, diện tích lô đất từ 114 m2 đến 196 m2;

- Khu LK17: gồm 39 lô. Có ký hiệu từ LK17:01 đến LK17: 39, diện tích lô đất từ 74,9 m2 đến 213,4 m2;

- Khu LK18: gồm 23 lô. Có ký hiệu từ LK10:01 đến LK10:03, diện tích lô đất từ 133 m2 đến 194,7 m2;

b) Đất ở biệt thự:

Quy hoạch nhà ở dạng biệt thự được bố trí tại các khu từ BT1 đến BT5, bao gồm 65 lô đất, mật độ xây dựng tối đa 65%, tầng cao xây dựng công trình không quá 04 tầng. Nhà ở biệt thự có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu vực, thân thiện với môi trường tự nhiên. Các khu đất bao gồm:

- Khu BT1: gồm 13 lô. Có ký hiệu từ BT01:01 đến BT01:13, diện tích lô đất từ 210,7 m2 đến 315,7 m2;

- Khu BT2: gồm 15 lô. Có ký hiệu từ BT02:01 đến BT02:15, diện tích lô đất từ 228 m2 đến 293,8 m2;

- Khu BT3: gồm 14 lô. Có ký hiệu từ BT03:01 đến BT03:14, diện tích lô đất từ 196,2 m2 đến 303,7 m2;

- Khu BT4: gồm 10 lô. Có ký hiệu từ BT04:01 đến BT04:10, diện tích lô đất từ 185,2 m2 đến 366,6 m2;

- Khu BT5: gồm 13 lô. Có ký hiệu từ BT05:01 đến BT05:13, diện tích lô đất từ 237,9 m2 đến 464,4 m2;

2.3. Đất ở hiện trạng cải tạo:

Khu vực đất ở hiện trạng cải tạo nằm tại các khu đất có ký hiệu từ LK19 đến LK24

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chi tiết: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch được thiết kế đông bộ, hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu ở, nâng cao chất lượng sống đô thị./.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357996

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 339

Hôm qua : 397