Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng ”

Thứ sáu, 26/09/2014
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 24/9/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2014 “ Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì soạn thảo. TS. Trần Hữu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

TS.Trần Hữu Hà chủ trì cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu

Thay mặt nhóm biên soạn, TS. Đinh Tiến Hải (Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã trình bày tóm tắt tính cấp thiết và nội dung tiêu chuẩn. Theo báo cáo, việc quản lý tài liệu nói chung và tài liệu cho dự án xây dựng nói riêng hiện nay đang là vấn đề cấp bách, do Việt Nam chưa có một tiêu chuẩn nào về lĩnh vực này. Xây dựng một tiêu chuẩn chung cho cả nước trong quản lý tài liệu cho dự án xây dựng là công việc cần thiết nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản, sử dụng và hủy bỏ tài liệu dự án xây dựng một cách có hệ thống và hiệu quả.

Trên cơ sở Tiêu chuẩn Anh quốc BS EN 82045, kết hợp tham khảo thêm một số văn bản pháp luật của Việt Nam như Luật Lưu trữ 2011, Luật Xây dựng 2014 và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực, nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng mới tiêu chuẩn gồm 08 phần: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; quy định chung; các hoạt động trong vòng đời tài liệu; hệ thống quản lý tài liệu; khái niệm chung về sử dụng dữ liệu đặc tả trong quản lý tài liệu cho công trình xây dựng; ứng dụng dữ liệu đặc tả trong quản lý tài liệu cho công trình xây dựng; và phần phụ lục gồm danh mục các tài liệu, sơ đồ hệ thống dữ liệu đặc tả, mô hình các bước quản lý tài liệu cho dự án xây dựng. Về cơ bản, bố cục và nội dung TCVN…2014 “Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng” được xây dựng mới hoàn toàn; bên cạnh đó, Dự thảo tiêu chuẩn mới có bổ sung thêm một số nội dung mới mang tính đặc thù của ngành Xây dựng Việt Nam.

Góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực của nhóm biên soạn. Để Dự thảo được hoàn thiện hơn, đúng tính chất một văn bản quy phạm, Hội đồng đã góp ý về cách chuyển dịch một số thuật ngữ, câu chữ. Theo Hội đồng, các tác giả cần rà soát lại một số nội dung, các tài liệu viện dẫn cần cập nhật theo các phiên bản mới nhất. Đặc biệt, nhóm tác giả hết sức lưu ý Dự thảo tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn nước ngoài, song điều kiện áp dụng phải phù hợp tình hình thực tế của Việt Nam cũng như phù hợp các quy định tại các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Kết luận cuộc họp, TS. Trần Hữu Hà nhất trí với các ý kiến của toàn Hội đồng, nhận xét Dự thảo được biên soạn công phu, đáp ứng tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tuy nhiên các tác giả cần nghiêm túc xem xét tất cả các ý kiến đóng góp của Hội đồng hôm nay. TS. Hà cũng nhất trí với đề xuất lấy ý kiến rộng rãi hơn trước khi Dự thảo được trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, và trình Bộ Khoa học Công nghệ công bố, vì theo TS. Hà, tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng rất nhiều trong các dự án xây dựng.

Dự thảo tiêu chuẩn đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

theo xaydung.gov.vn

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357989

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 332

Hôm qua : 397