Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm – Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014 của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế

Thứ hai, 18/08/2014
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
 

Ngày 15/08/2014, tại Bộ Xây dựng, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm – Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 201.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Cao Lại Quang, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Cao Lại Quang, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà – Trưởng ban Thi đua khen thưởng TW, cùng đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo sơ kết, trong 06 tháng đầu năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng TW và Ban Thi đua – Khen thưởng TW, công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng và bám sát thực tiễn, được các Bộ, ngành thuộc khối tích cực vận động và thực hiện. Nhiều thành quả đã đạt được, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền; đồng thời cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua tại cơ sở.

Hoạt động thi đua, khen thưởng tại các Bộ, ngành kinh tế đã dần đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt đảm bảo tính công khai, chính xác; Cơ quan thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối dần được củng cố, kiện toàn. Các chỉ tiêu hoạt động 06 tháng đầu năm đều được các Bộ, ngành kinh tế hoàn thành tốt, thậm chí là vượt mức. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị như: Phong trào thi đua chưa thực sự có hiệu quả; Người trực tiếp lao động sản xuất vẫn chưa được thực sự quan tâm khen thưởng; Nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế; Mô hình hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.

Để khắc phục những khó khăn và hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, Báo cáo cũng đã đưa ra phương hướng triển khai hoạt động 06 tháng cuối năm của Khối, nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và đem lại hiệu quả trong các Bộ, ngành kinh tế. Một số nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra cụ thể gồm: Tích cực tham mưu cho lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối ban hành các thông tư, quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; Đổi mới toàn diện các phong trào thi đua yêu nước về nội dung, hình thức và phương pháp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần thị Hà – Trường ban Thi đua, khen thưởng TW phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghi, đại diện các Bộ, ngành kinh tế cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để hoạt động thi đua, khen thưởng trong Khối được phát triển hơn, đem lại hiệu quả hơn. Đặc biệt là vấn đề kiện toàn và hoàn thiện các quy định về thi đua khen thưởng; Nâng cao chất lượng quản lý công tác thi đua khen thưởng bằng công nghệ thông tin; Phát triển Quỹ thi đua khen thưởng các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần Thị Hà đã đánh giá cao các thành tích mà Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đạt được trong 06 tháng đầu năm 2014, đặc biệt là những nỗ lực để đổi mới cơ chế thi đua, khen thưởng và hiệu quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thuộc Khối. Đồng thời, bà Hà cũng đưa ra các ý kiến đóng góp để đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối như: Các Bộ, ngành cần chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền (tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, anh hùng lao động …); Tích cực rà soát lại hiệu quả của các phong trào thi đua; Khen thưởng nhiều hơn cho người lao động; Phân chia khối cụm thi đua ở các Bộ, ngành cho hợp lý để dễ dàng quản lý công tác thi đua, khen thưởng; Thường xuyên học tập, trao đổi, giao lưu giữa các đơn vị trong Khối; Tăng cường đội ngũ nhân lực cho bộ máy thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh tính chuyên môn hóa, nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho chuyên viên phụ trách thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tham mưu cho lãnh đạo.

Kết thúc Hội nghi, Thứ trưởng Cao Lại Quang đã cảm ơn ý kiến đóng góp rất tích cực của Bà Trần Thị Hà – Trưởng ban Thi đua, khen thưởng TW, cùng ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Thứ trưởng cũng mong muốn trong thời gian tới hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế sẽ tích cực hơn, đạt hiệu quả hơn, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện quy chế hoạt động của Khối, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn Bộ, ngành kinh tế.

Quỳnh Anh

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357988

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 331

Hôm qua : 397