Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư, 30/12/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo tổng kết, các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Huyện Gia Viễn duợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt kế hoạch); huyện Yên Mô đã hoàn thành thủ tục ở cấp tỉnh, đề nghị Trung ương thẩm định, có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 16,6% kế hoạch), 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt 20% kế hoạch), 102 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (vượt 2% kể hoạch).


Hội nghị tổng kết nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2020

Trong năm 2020, Sở Xây dựng đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung xây dựng nông thôn năm 2020. Thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí cán bộ phụ trách các tiêu chí về Quy hoạch, tiêu chí nhà ở và các công tác chuyên môn chủ động hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn; trong đó kết quả hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí của các xã  như sau:

1. Tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới kiễu mẫu

Hướng dẫn và thẩm tra tiêu chí số 1 và số 9 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, thẩm định tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã: Xã Yên Hòa huyện Yên Mô, xã Khánh Thành huyện Yên Khánh, xã Quang Sơn thành phố Tam Điệp, xã Đồng Phong huyện Nho Quan, các xã Ninh Giang, Ninh Mỹ huyện Hoa Lư; xác nhận tiêu chí nông thôn mới cho các xã Yên Hưng, Yên Đồng huyện Yên Mô, các xã Phú Sơn, Thanh Lạc, Cúc Phương huyện Nho Quan và các xã Cồn Thoi, Xuân Chính huyện Kim Sơn.

2. Về huyện đạt tiêu chí nông thôn mới cấp huyện

- Hướng dẫn UBND huyện Gia Viễn đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới: Sở Xây dựng đã hướng dẫn, có văn bản đánh giá thực hiện quy hoạch để huyện Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

- Hướng dẫn UBND huyện Yên Mô đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021: Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND huyện Yên Mô thực hiện tiêu chí quy hoạch đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới. Hiện tại, quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đang trong quá trình xin ý kiến các Sở ban ngành; dự kiến quý I/2021 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Các nội dung công việc khác: Sở Xây dựng đã hiệp y các quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các dự án cơ sở hạ tầng các khu dân cư theo chức năng, nhiệm vụ; qua đó, làm căn cứ để các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã.

 

Lê công bố Huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

4. Phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021

Theo nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng N nông thôn mới năm 2021 của tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu: Có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tinh lên 117/119 xã, chiếm 98,3 số xã trong tình; có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 12,6%, có thêm 2 xã đạt chuẩn NIM kiểu mẫu, năng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 11 xa, chiếm 9.2 %, huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đm vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 05 đơn vị; tập trung xây dựng huyện Nho Quan cơ bản đạt tiêu chỉ huyện nông thôn mới, bình quân dạt 18,9 tiêu chỉ/xã, không còn xã dưới 15 tiệu.

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, các địa phương cần chủ động vào cuộc triển khai các kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm. Trong đó, UBND các xã rà soát lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã nông thôn theo các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030, đảm bảo các yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; đối với huyện Yên Mô, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn chỉnh tiêu chí quy hoạch của bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357995

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 338

Hôm qua : 397