Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Các xã: Lạng Phong, Yên Bình đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 27/08/2014
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 2 điểm ( 1 đánh giá )

 

Ngày 26/8, xã Lạng Phong (Nho Quan) và Yên Bình (thị xã Tam Điệp) đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu dự lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM tại xã Lạng Phong. Ảnh: Đức Lam
Các đại biểu dự lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM tại xã Lạng Phong. Ảnh: Đức Lam

 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận và tiền thưởng xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Lạng Phong. Ảnh: Đức Lam
Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận và tiền thưởng xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Lạng Phong. Ảnh: Đức Lam
Các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh; Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Bình, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nho Quan…đã tới dự lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Lạng Phong (Nho Quan).

Khi bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, qua điều tra, khảo sát thực trạng và đối chiếu với bộ tiêu chí, Lạng Phong mới chỉ có 2/19 tiêu chí đạt là: Tiêu chí số 16 (văn hóa) và tiêu chí số 19 (an ninh trật tự xã hội). Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (7,83%), hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, thu nhập mới đạt 12 triệu đồng/người/năm, dịch vụ thương mại chưa phát triển. Kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng trên, Đảng bộ và nhân dân trong xã đặt ra quyết tâm cao, triển khai đồng loạt các giải pháp để tập trung XDNTM. Hơn 3 năm qua đã có hơn 141,2 tỷ đồng nguồn vốn được huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, Lạng Phong đã có 18/19 tiêu chí đạt (riêng tiêu chí chợ không thực hiện), được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Đây là xã thứ 4 của tỉnh đã về đích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Lạng Phong, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân; UBND huyện Nho Quan tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong XDNTM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của xã và ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng khắc phục khó khăn, chung sức, chung lòng của cán bộ và nhân dân xã Lạng Phong. Sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã đã tạo lên sức mạnh tổng hợp để Lạng Phong có diện mạo mới khang trang, sạch đẹp như hôm nay. Tuy vậy, Lạng Phong vẫn còn nhiều khó khăn: mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả còn ít, tỷ lệ lao động nông nghiệp cao, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ và nhân dân Lạng Phong cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân về thực hiện chương trình XDNTM, phát huy kết quả đạt được, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung cao cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Sớm hoàn thiện các quy hoạch chi tiết trong XDNTM, nhất là các quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sản xuất.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Nho Quan; các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ Lạng Phong, nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ cho xã Phú Lộc và Đồng Phong sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTM trong năm 2014.

 

•  Chiều cùng ngày, xã Yên Bình (TX Tam Điệp) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh; Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Tam Điệp…đã tới dự.

Đ
Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Yên Bình. Ảnh: Đức Lam

Yên Bình là xã mới được thành lập và là xã thuần nông. Bước vào XDNTM, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể nhận thức rõ những khó khăn, thách thức, từ đó có quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM mà cụ thể là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với hướng sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa, chủ động áp dụng KHKT vào sản xuất.

Trong những năm qua, xã đã chuyển đổi 5 ha diện tích cấy lúa mùa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; phát triển 4 mô hình kinh tế trang trại, 7 gia trại. Giá trị canh tác/ha năm 2013 đạt 65,75 triệu đồng…Quá trình triển khai XDNTM, xã đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…bằng các nguồn vốn khác nhau. Tổng kinh phí đầu tư là 110.499,4 triệu đồng.

Với sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, thị xã, các ngành trong tỉnh, đến nay, Yên Bình đã đạt 18 tiêu chí (riêng tiêu chí chợ Yên Bình không phải thực hiện) và đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Yên Bình và tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân. UBND Thị xã Tam Điệp tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

Phát biểu ý kiến với cán bộ và nhân dân xã Yên Bình, đồng chí Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình XDNTM là chương trình lớn có mục tiêu to lớn và lâu dài nhằm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHT.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Yên Bình cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, các sở, ngành và thị xã Tam Điệp…,Yên Bình đã hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM và đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Tuy nhiên, Yên Bình còn chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tỷ lệ nhân dân sử dụng nước sạch còn thấp…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã trong thời gian tới làm tốt một số nhiệm vụ: Đã có danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng cần phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn. Có kế hoạch hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa lợi thế ở vùng ven đô thị. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo công việc làm cho nhân dân. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý từ thôn, xóm.

Đảng bộ và nhân dân trong xã cần cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần hoàn thành mục tiêu XDNTM của cả tỉnh. Đồng chí đề nghị Thị ủy, UBND thị xã Tam Điệp, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đõ Yên Bình trên con đường XDNTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo baoninhbinh.org.vn

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357994

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 337

Hôm qua : 397