Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2016

Thứ năm, 22/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1527/QĐ-TTgngày 1/8/2016 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng.

Chính sách phát triển bền vững rừng ven biển

Nghị định số 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ ban hành ngày 23/8/2016.

Theo đó, các địa phương rà soát, chuyển đổi những diện tích đất ven biển quy hoạch trồng rừng sản xuất hoặc thuộc các loại đất khác mà đang bị xói lở hoặc bị ảnh hưởng của cát bay, cát di động nghiêm trọng, để quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển.

Trường hợp khu rừng ven biển đã giao cho hộ gia đình, tổ chức kinh tế nhưng có tầm quan trọng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu thì Nhà nước xem xét thu hồi, mua lại hoặc bồi thường giá trị tài sản mà hộ gia đình, tổ chức đó đã đầu tư theo quy định của pháp luật để quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển.

Các địa phương tổ chức rà soát, chuyển các công trình xây dựng có ảnh hưởng hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ của rừng ven biển ra khỏi khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ven biển xung yếu và rất xung yếu, hành lang bảo vệ bờ biển. Đối với diện tích đất quy hoạch để bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhưng người sử dụng đất tự ý chuyển đổi sai mục đích và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm thì Nhà nước thu hồi đất.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Ngày 23/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CPquy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; quyết toán phí, lệ phí; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng

Ngày 5/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số31/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.Theo đó, có 3 ngạch Thanh tra viên quốc phòng gồm: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp.

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Theo quyết định, đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý sinh sống tại: 1- Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 2- Các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP gồm xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; 3- Thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi không thuộc các xã nghèo quy định trên.

Đối tượng thụ hưởng và địa bàn áp dụng hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng là người được trợ giúp pháp lý theo pháp luật về trợ giúp pháp lý ở các địa phương chưa tự cân đối ngân sách (ngoài địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn).

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Ngày 19/8/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Quy chế này quy định về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 24/CT-TTgngày 2/8/2016 về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển đô thị có sự lồng ghép chặt chẽ các mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cụ thể cùng nguồn lực thực hiện, làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng xã hội đồng bộ theo đúng tiến độ; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn.

Ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 2, 3

Trong tháng qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó và khắc phục cơn bão số 2, 3 năm 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1343/CĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 2 năm 2016 và Công điện số 1386/CĐ-TTg tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2; Công điện số 1478/CĐ-TTg ngày 18/08/2016 chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016 và Công điện số 1494/CĐ-TTg ngày 19/08/2016 chủ động đối phó với mưa lũ sau bão số 3 năm 2016.

Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Ngày 5/8/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1388/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền và các Sở, ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, các dụng cụ chứa nước, khu vực tập trung dân cư; yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà; chỉ đạo Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.

Đảm bảo ATGT Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới

Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1502/CĐ-TTg ngày 23/8/2016 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; siết chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030

Đến năm 2020, Khu du lịch Hồ Hòa Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành Khu du lịch quốc gia (DLQG). Đến năm 2030, Khu DLQG Hồ Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là một trong 12 Khu DLQG trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ.

Trên là mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 1/8/2016.

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1533/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án được triển khai tại các địa phương trên cả nước, áp dụng với người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn với một số giải pháp chính về truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng; huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia…

Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 5/8/2016.

Đề án nhằm giới thiệu, quảng bá chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với thế giới, đồng thời phản bác lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó cùng phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 5/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg.

Theo quy định, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là xã có vị trí ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo.

Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo phải đáp ứng 4 tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo; công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp.

Dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng thương mại điện tử bao phủ cả nước

Tại Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 5/8/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định, đến năm 2020, xây dựng mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho thương mại điện tử bao phủ tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; từng bước mở rộng ra khu vực nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, phấn đấu đến 2020, 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người. Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, phục vụ thiết thực hoạt động xuất nhập khẩu..

Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 9/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1566/QĐ-TTgphê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Phê duyệt Đề án xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020

Tại Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 9/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 -2020.

Đề án trên được xây dựng trên địa bàn 29 xã với tổng diện tích tự nhiên là 338.021,9 ha, thuộc 4 huyện của tỉnh Điện Biên, cụ thể, huyện Điện Biên (12 xã), huyện Mường Chà (3 xã), huyện Nậm Pồ (8 xã) và huyện Mường Nhé (6 xã).

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất

Tại Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020”.

Đề án này được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020 với mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.

Từ 1/3/2017, tổ chức Tổng điều tra kinh tế

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2018.


Theo chinhphu.vn

Thống kê truy cập
358002

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 345

Hôm qua : 397