Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Ngành Xây dựng Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 07/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Chiều ngày 07/01/2022, Sở Xây dựng Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành, định hướng kế hoạch năm 2021 và các giải pháp thực hiện đã được xây dựng; tập thể Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách tích cực khẩn trương, có trọng tâm trọng điểm với quyết tâm cao để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với các ngành, các cấp kịp thời tháo gỡ những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung công tác điều hành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo điều hành theo hướng cụ thể, chủ động bám sát công việc, kiên quyết và dứt điểm, tăng cường sự phối hợp giữa ngành và các cấp, giữa ngành với ngành tạo nên sự phối hợp tương đối đồng bộ, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết quả cụ thể như:

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đồ án quy hoạch đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển, kịp thời để làm căn cứ thu hút các dự án đầu tư. Chất và lượng của các đồ án quy hoạch đã thay đổi theo hướng tích cực, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. 

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu xử lý các công việc liên quan đến các tiêu chí mà Sở phụ trách. Năm 2021, thẩm định hồ sơ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã thuộc huyện Yên Mô, Nho Quan, Kim Sơn, Hoa Lư; thẩm định tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Gia Viễn. Theo kế hoạch đăng ký, năm 2021 hướng dẫn tiêu chí quy hoạch nông thôn cho 11 xã về đích nông thôn mới, 17 xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã nông thôn kiểu mẫu. Kết quả, đã có 08 xã về đích nông thôn mới, 07 xã nâng cao. Hiện tại đã hoàn thành thẩm định tiêu chí nông thôn mới các xã còn lại đảm bảo tiến độ đề ra.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán và xử lý đảm bảo chất lượng. Năm 2021, tập trung vào một số nội dung chính như: chấn chỉnh hoạt động tư vấn, hạn chế lãng phí trong đầu tư công, công tác quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư... Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động đầu tư xây dựng được quan tâm thực hiện quyết liệt. Năm 2021, trước tình hình có nhiều thay đổi về luật pháp như đã nêu trên, để đảm bảo sát với thực tế quản lý xây dựng địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh, Sở đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác thẩm định, công tác kiểm tra công tác nghiệm thu của 02 địa phương là Yên Khánh và Tam Điệp. Kết quả kiểm tra đã góp phần nêu lên hiện trạng quản lý cũng như những tồn tại cần khắc phục để địa phương kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện. Đặc biệt, đã kịp thời phối hợp với Sở Y tế, hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng Phương án thiết lập bệnh viện dã chiến và cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế phục vụ việc thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19; quá trình kiểm tra nghiệm thu công trình tại hiện trường thi công đã thực hiện chặt chẽ nội dung kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 5K của các nhà thầu, các chủ đầu tư theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Công tác giá và công tác ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách về đầu tư xây dựng cũng được lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, đã tham mưu kịp thời để UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các chế độ chính sách mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Ban hành Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình hàng quý trong năm; Hướng dẫn xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch vật liệu xây dựng được chú trọng triển khai: Thực hiện công tác quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2022-2030, định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 và các quy hoạch khác có liên quan.

Thực hiện Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm của tỉnh, tính đến năm 2021 đã đạt được các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt mức 27 m2 sàn/người, trong đó nhà ở đô thị bình quân đạt 38 m2 sàn/người, nhà ở nông thôn bình quân đạt 23 m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố 98%. Các chỉ tiêu này đều cao hơn mức trung bình toàn quốc và cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2021, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2021 đối với các khu vực thực hiện phát triển nhà ở theo dự án tại Quyết định số Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 20/01/2021, trong đó dự kiến phát triển nhà ở tại 10 khu vực phân bố ở 6/8 huyện, thị. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, các địa phương đã đề xuất cụ thể các dự án phát triển nhà ở để triển khai thực hiện Kế hoạch. Sở Xây dựng phối hợp với các ngành thẩm định hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị đã từng bước được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch. Đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch xây dựng, đang xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, tập trung nguồn lực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và tăng cường kiểm soát các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; khắc phục từng bước những tồn tại về phát triển thiếu trọng tâm, không gian, dân số và chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị, lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực của xã hội.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật xây dựng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Sở Xây dựng đạt được năm 2021.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí yêu cầu Sở cần phải thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trong đó cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các địa phương trong thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường kiểm tra các tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hành nghề; thông qua công tác thẩm định và kiểm tra để tăng cường giám sát các hoạt động xây dựng như: đầu tư công, chất lượng nhà thầu, chất lượng thi công..., đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong đầu tư xây dựng. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những vấn đề quan trọng để góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, tập thể phòng Quy hoạch – Kiến trúc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể phòng Hoạt động đầu tư xây dựng đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành xây dựng Ninh Bình cũng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020-2021.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể phòng Quy hoạch – Kiến trúc

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể phòng Hoạt động đầu tư xây dựng

Thống kê truy cập
359489

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 154

Hôm qua : 243