Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Ngành Xây dựng Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư, 27/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Sáng ngày 27/01/2021, ngành Xây dựng Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành, định hướng kế hoạch năm 2020 và các giải pháp thực hiện đã được xây dựng; Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách tích cực, khẩn trương, có trọng tâm trọng điểm với quyết tâm cao, chỉ đạo điều hành theo hướng cụ thể, chủ động, kiên quyết và dứt điểm để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bám sát kế hoạch công tác, thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với các ngành, các cấp kịp thời tháo gỡ những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung công tác điều hành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo điều hành theo hướng cụ thể, chủ động bám sát công việc, kiên quyết và dứt điểm, tăng cường sự phối hợp giữa ngành và các cấp, giữa ngành với ngành tạo nên sự phối hợp tương đối đồng bộ, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết quả cụ thể như:

Công tác quy hoạch và quản lý kiến trúc quy hoạch là một nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Xây dựng đang quản lý, tính chất công việc mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ cho việc đầu tư xây dựng và hoạch định các công tác khác; yêu cầu đặt ra phải thể hiện tính chiến lược, tầm nhìn trong tương lai, phù hợp với các quy định của pháp luật. Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đồ án quy hoạch đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển, kịp thời để làm căn cứ thu hút các dự án đầu tư.

Công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì tốt, công tác thẩm định, góp ý kiến đều hoàn thành vượt thời gian, đạt chất lượng theo yêu cầu, không gây phiền hà sách nhiễu làm chậm tiến độ công việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán và xử lý đảm bảo chất lượng. Năm 2020, tập trung vào một số nội dung chính như: Chống nợ đọng, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, hạn chế lãng phí trong đầu tư công, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị với yêu cầu phải đồng bộ và mang tính dự báo trong bối cảnh xã hội phát triển, quản lý đầu tư phát triển các công trình trường học, bệnh viện phải mang tính tổng thể tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030.

Công tác giá và công tác ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách về đầu tư xây dựng cũng được lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, đã tham mưu kịp thời để UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các chế độ chính sách mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch vật liệu xây dựng được chú trọng triển khai: Thực hiện công tác quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 và các quy hoạch khác có liên quan.

Công tác quản lý nhà, thị trường bất động sản, trật tự xây dựng và hạ tầng kỹ thuật cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, người có công khó khăn về nhà ở năm 2020; hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hoàn thành hỗ trợ hộ có khó khăn về nhà ở cho giai đoạn năm 2020 theo Đề án hỗ trợ hộ có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt; Phối hợp, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã rà soát phát sinh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2020 đối với các khu vực thực hiện phát triển nhà ở theo dự án tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/3/2020. Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại. Thực hiện công tác mời thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh và quản lý việc đầu tư xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư lựa chọn chủ đầu tư, trình UBND tỉnh chấp thuận theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2020 đã được phê duyệt.

Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật, đúng thời hạn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường. Đồng thời kiến nghị các chủ thể có liên quan xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, hướng dẫn các chủ thể thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật xây dựng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Sở Xây dựng đạt được năm 2020.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí yêu cầu Sở cần phải thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trong đó cần chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý giá vật liệu xây dựng. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những vấn đề quan trọng để góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, tập thể phòng Quy hoạch – Kiến trúc đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành xây dựng Ninh Bình cũng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019-2020.

Thống kê truy cập
359491

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 156

Hôm qua : 243