Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2024,

Hội nghị đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023

Thứ tư, 04/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 25 điểm ( 5 đánh giá )

Ngày 04/01/2023, tại Sở Xây dựng, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Dương Thị Thanh –Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh; về Khối thi đua có đồng chí Cao Trường Sơn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng – Trưởng Khối thi đua và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 14 đơn vị trong khối thi đua (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Ngân hàng nhà nước, Sở Ban quản lý các KCN tỉnh, Kho bạc nhà nước, Sở Du lịch, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông).

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022 là năm nền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy trên, Đảng ủy các Sở, ban, ngành trong Khối thi đua đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); triển khai thực hiện và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề Công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh... Cấp ủy lãnh đạo tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Các sở, ban, ngành trong Khối thi đua đã triển khai, tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII;...

Nhiều thành tích tiêu biểu mà các đơn vị đã đạt được như: Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được quan tâm từ khâu chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư; Giá trị sản xuất cả năm 2022 toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 99.560,2 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh năm 2022 ước đạt 46.415 tỷ đồng, tăng 11,7% so với ước thực hiện năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá, ước đạt 3.150 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,5% so với kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 của tỉnh ước đạt 3.250 triệu USD tăng 2% so cùng kỳ năm trước, đạt 104,8% kế hoạch năm; Tổng thu toàn tỉnh đạt: 47.547 tỷ đồng (Trong đó: Thực thu NSNN: 19.366 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm 2022), tổng chi NSNN là: 14.615 tỷ đồng; Nông nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông – lâm – thủy sản đạt 3,04%, gấp 1,5 lần so với kế hoạch đề ra, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Giá trị trên 1ha canh tác đạt 150 triệu đồng, vượt 2 triệu đồng so với kế hoạch, vượt 5,1 triệu đồng so với năm 2021... Các Sở, ban, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng đồng bộ trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Dương Thị Thanh - Trưởng Ban TĐKT tỉnh một lần nữa đánh giá cao thành tích của Sở, ban, ngành trong Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua - khen thưởng của Khối trong thời gian tới như việc đổi mới các hình thức phát động phong trào thi đua, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, học hỏi giữa các cơ quan, đơn vị trong khối; các phong trào thi đua cần tập trung vào mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; việc báo cáo thành tích cần có những điểm nhấn, tránh chung chung; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối.

Hội nghị cũng đã xét duyệt, tôn vinh đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2022 cụ thể là: đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Xây dựng; đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Công thương tỉnh Ninh Bình,  Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình, Sở Giao thông vận tải, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong khối đã cùng nhau thảo luận, góp ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023; đồng thời phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị đã đồng thuận thống nhất chuyển giao Khối trưởng cho Sở Công thương và bầu Cục thuế tỉnh đảm nhiệm Khối phó Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật Ninh Bình năm 2023./.

Thống kê truy cập
408986

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 173

Hôm qua : 389