Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Hội nghị đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 19/01/2021, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của Ban thi đua khen thưởng Tỉnh; về Khối thi đua có đồng chí Phạm Ngọc Thịnh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp – Trưởng Khối thi đua và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 14 đơn vị trong khối thi đua (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Ngân hàng nhà nước, Sở Ban quản lý các KCN tỉnh, Kho bạc nhà nước, Sở Du lịch, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông)

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tích cực chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các Sở, ban, ngành; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước; các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội...gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hoạt động tuyên truyền, giúp các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất do không có nguyên liệu sản xuất và gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, thiếu chuyên gia nước ngoài, lao động làm việc luân phiên... tuy nhiên cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nhiệp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì mức khá.

Sản xuất công nghiệp năm 2020 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất cả năm 2020 toàn tỉnh đạt  93.643,4 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,2% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 ước đạt 2.448,8 triệu USD, tăng 0,7% so với năm 2019 và cao hơn so với kế hoạch 11,3%. Tổng giá trị nhập khẩu cả năm 2020 ước đạt 2.902,1 triệu USD, giảm 6,8% so cùng kỳ năm trước, đạt 96,7% kế hoạch năm. Tổng thu NSNN toàn tỉnh đến ngày 31/12/2020 đạt:  41.093  tỷ đồng (Tổng thu NSNN đã loại trừ hoàn thuế GTGT là: 40.657 tỷ đồng). Trong đó: Thực thu ngân sách toàn tỉnh là: 22.588 tỷ đồng, đạt 156 % dự toán năm 2020 (Số thực thu NSNN đã loại trừ hoàn thuế GTGT là: 22.152 tỷ đồng). Tổng số thu nội địa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt 18.540 tỷ đồng, vượt 105% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 48% so với cùng kỳ....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thịnh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và đồng chí Dương Thị Thanh– Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh một lần nữa đánh giá cao thành tích của Sở, ngành trong Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua – khen thưởng của Khối trong thời gian tới như việc đổi mới trong công tác chấm điểm thi đua, các phong trào thi đua cần tập trung vào mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; việc báo cáo thành tích cần có những điểm nhấn, tránh chung chung; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối. Năm 2021, Khối cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc (25/01-02/02/2021), Bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5/2021), Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2021)...

Hội nghị cũng đã xét duyệt, tôn vinh đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2020 cụ thể là: đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và Kho bạc nhà nước tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong khối đã cùng nhau thảo luận, góp ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021; đồng thời phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Cuối cùng Hội nghị cũng đã thống nhất cao chuyển giao Khối trưởng năm 2021 cho Sở Du lịch và Khối phó cho Sở Xây dựng Ninh Bình./

Thống kê truy cập
359491

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 156

Hôm qua : 243