Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Họp khối thi đua khen thưởng năm 2021

Thứ ba, 21/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 21/12/2021, tại Sở Du lịch, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Dương Thị Thanh – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh; về Khối thi đua có đồng chí Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở Du lịch – Trưởng Khối thi đua và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 14 đơn vị trong khối thi đua (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Ngân hàng nhà nước, Sở Ban quản lý các KCN tỉnh, Kho bạc nhà nước, Sở Du lịch, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông).

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy trên, Đảng ủy các Sở, ban, ngành trong Khối thi đua đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); triển khai thực hiện và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề Công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh... Cấp ủy lãnh đạo tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Các sở, ban, ngành trong Khối thi đua đã triển khai, tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...

Nhiều thành tích tiêu biểu mà các đơn vị đã đạt được như: Hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 98.146 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ, đạt 101,7% kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh năm 2021 ước đạt 39.601,4 tỷ đồng, đạt 97,8% so với kế hoạch năm 2021 (kế hoạch năm 2021 là 40.500 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, ước đạt trên 2.700 triệu USD (trong đó xuất khẩu tại chỗ đạt trên 400 triệu USD), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 112,5% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 ước đạt 2.900 triệu USD tăng 1,6% so cùng kỳ năm trước, đạt 93,5% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) ước đạt 9.423 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2,7%; Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 143 triệu đồng/ha, vượt 3 triệu đồng so với kế hoạch, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2020; Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 96%, hoàn thành kế hoạch giao. Tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 14.892 tỷ đồng, đạt 124,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 80,3% so với cùng kỳ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở Du lịch và đồng chí Dương Thị Thanh– Phó Trưởng Ban TĐKT tỉnh một lần nữa đánh giá cao thành tích của Sở, Ngành trong Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua – khen thưởng của Khối trong thời gian tới như việc đổi mới trong công tác chấm điểm thi đua, các phong trào thi đua cần tập trung vào mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; việc báo cáo thành tích cần có những điểm nhấn, tránh chung chung; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối. 

Hội nghị cũng đã xét duyệt, tôn vinh đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2021 cụ thể là: đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở Du lịch; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý các công trình giao thông.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong khối đã cùng nhau thảo luận, góp ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022; đồng thời phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Cuối cùng Hội nghị cũng đã thống nhất cao chuyển giao Khối trưởng năm 2022 cho Sở Xây dựng đảm nhiệm./.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua

Thống kê truy cập
359486

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 151

Hôm qua : 243