Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Ngày 23/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Thứ sáu, 24/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 23/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Chương trình đã đặt ra mục tiêu chung là đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường; tận dụng phế thải từ các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.

Mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế một phần gạch đặt sét nung đạt tỷ lệ: 35 - 40% vào năm 2025, 40 - 45% vào năm 2030 trong tổng số vật liệu xây, đảm bảo tỷ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình theo quy định; Giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2,5 triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3,0 triệu tấn/năm (so với sản xuất gạch nung với khối lượng tương đương).

Định hướng đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không
nung đến năm 2030. Đầu tư công nghệ sàn xuất hiện đại, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng. Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất các chủng loại sản phẩm VLXKN tấm lớn, sản phẩm nhẹ, tính năng cao, phù hợp với điều kiện nguyên vật liệu và nhu cầu thị trường.

Chương trình cũng đưa ra 7 giải pháp thực hiện: Hoàn thiện thể chế, chính sách; Giải pháp khoa học công nghệ; Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến VLXKN; Đẩy mạnh sử dụng vật liệu xây không nung; Về đào tạo, hợp tác quốc tế; Thông tin, tuyên truyền; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý chất lượng và sử dụng VLXKN.

Toàn văn Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 xem tại đây

Thống kê truy cập
359488

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 153

Hôm qua : 243