Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2016

Thứ năm, 22/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin; Sửa đổi quy định xử phạt lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2016.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016

Ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 đã được Chính phủ ban hành ngày 9/5/2016.

Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin

Nghị quyết 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam được Chính phủ ban hành ngày 26/5/2016. Nghị quyết đã đưa ra các giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng: Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT...

Đối với các giải pháp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung các hoạt động CNTT cần đặc biệt khuyến khích là: Sản xuất và dịch vụ phần mềm; dịch vụ thiết kế, tư vấn CNTT; dịch vụ tích hợp hệ thống; dịch vụ quản lý, duy trì hệ thống CNTT (ứng dụng, mạng, thiết bị); dịch vụ thuê ngoài hệ thống CNTT...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày 6/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không

Ngày 6/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam quy định về giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không đối với sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo, các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; cảnh báo chướng ngại vật hàng không;...

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành VBQPPL

Ngày 14/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL về lập đề nghị xây dựng VBQPPL, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL, trừ VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết VBQPPL; dịch VBQPPL ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý VBQPPL; rà soát, hệ thống VBQPPL; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành VBQPPL.

Sửa đổi quy định xử phạt lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

Ngày 26/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

Sửa đổi quy định xử phạt lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

6 trường hợp nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 quy định 6 trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu gồm: 1- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức; 2- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất; 3- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm,gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài; 4- Nhập khẩu sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng; 5- Tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa; 6- Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

6 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Trong tháng 5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 chỉ thị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày10/5/2016 về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày14/5/2016 yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt những công việc trọng tâm để Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thủ tướng Chính phủ cũng có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày16/5/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày16/5/2016 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7 km2.

Hỗ trợ khẩn cấp người dân thiệt hại do hải sản chết bất thường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

30/7 là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 793/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 30/7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

Ngày 11/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 798/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá việc khai thác nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất

Ngày 12/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 805/QĐ-TTg phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất.

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 824/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục về cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016.

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Định đến 2035

Ngày 24/5/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 tại Quyết định số 870/QĐ-TTg.

Mục tiêu tổng quát nhằm phát huy lợi thế vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển, xây dựng hệ thống đô thị - nông thôn tỉnh Bình Định phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; nâng cao vị thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/5/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 890/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ gồm: 1- Trung tâm Hội nghị Quốc gia; 2- Hội trường Thống Nhất; 3- Nhà khách La Thành; 4- Trung tâm Hội nghị Quốc tế; 5- Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (được đổi tên từ Nhà khách 37 Hùng Vương).

Bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng của toàn xã hội; huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp tham gia công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Kế hoạch quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định và triển khai hiệu quả các hoạt động ưu tiên cho giai đoạn 2016 - 2020 và đẩy mạnh việc áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, nhằm thực hiện thành công Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Chinhphu.vn

 

 

Thống kê truy cập
358005

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 348

Hôm qua : 397