Hôm nay, Thứ bảy ngày 20/07/2024,

Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 15/10/2021

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 2779/HD-SXD về việc xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 17/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 144/UBND-VP4 ngày 06/3/2020 về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng, xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng, xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng

Thứ năm, 11/01/2018

Ngày 29/9/2017, Bộ xây dựng đã ban hành thông tư số 10/2017/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

 

 

Về Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

Thứ năm, 28/12/2017

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD Quy định việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.

 

 

Thống kê truy cập
410456

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 243

Hôm qua : 311