Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Thông báo cập nhật giá nhựa đường Petrolimex trong công bố của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng tháng 05/2022 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 28/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nghị định số 10/2021/NĐ -CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Sở Xây dựng hàng tháng tiến hành xây dựng bảng Công bố Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Công bố số 1492/CB-SXD ngày 10/06/2022 về Giá vật liệu xây dựng tháng 05/2022 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, căn cứ tình hình biến động thực tế của giá nhựa đường Petrolimex tại kho Thượng Lý, Hải Phòng tháng 05/2022 do Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex cung cấp, Sở Xây dựng tiến hành cập nhật bản Công bố Giá vật liệu xây dựng hàng tháng để điều chỉnh kịp thời trước biến động tăng của giá Nhựa đường tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị có nhu cầu sử dụng Công bố Giá làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bảng giá cập nhật Giá nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex (Giá tại kho Thượng Lý – Hải Phòng) so với giá đã Công bố trong Giá tháng 05/2022

STT

Loại vật liệu

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ

Giá cập nhật trong CBG T5/2022

(đ/kg)

Giá đã Công bố trong CBG T5/2022

(đ/kg)

8

Nhựa đường

Loại nhựa đường - Xá

 

 

Nhựa đường 60/70 - Xá

16.100

15.300

Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1

15.300

14.500

Nhũ tương gốc Axit 60% - Xá

15.600

14.800

Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá

16.200

15.400

Nhựa đường polime PBM 1 - Xá

22.300

21.300

Nhựa đường polime PMB 3 - Xá

22.800

21.800

Nhựa đường lỏng MC70 - Xá

21.100

20.100

Loại nhựa đường - Phuy

 

 

Nhựa đường 60/70 - Phuy

17.900

17.100

Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1

17.800

17.000

Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Phuy

18.700

17.900

Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy

23.600

22.600

Việc cập nhật kịp thời, bám sát giá cả thị trường tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị có nhu cầu sử dụng Công bố Giá tính đúng, tính đủ đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật./.

Thống kê truy cập
359462

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 127

Hôm qua : 243