Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

Thứ ba, 19/03/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

Sở Xây dựng triển khai thông báo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh để các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện đăng ký hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận, xét, tổng hợp đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ.

Các đơn vị có nhu cầu đề nghị hỗ trợ lập hồ sơ theo mẫu số 01a và 01b gửi về Sở Xây dựng Ninh Bình trước ngày 24/3/2019.

(Gửi kèm Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Mẫu số 01a01b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
359486

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 151

Hôm qua : 243