Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Về việc thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thứ năm, 27/02/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 10 điểm ( 2 đánh giá )

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Qua đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2019/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa VLXD phải công bố hợp quy bao gồm các sản phẩm như trong bảng sau:

Stt

Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

I

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

1

Xi măng poóc lăng

2

Xi măng poóc lăng khác:

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp

- Xi măng poóc lăng bền sun phát

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

3

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

4

Xỉ hạt lò cao

5

Tro bay

II

Cốt liệu xây dựng

1

Cốt liệu cho bê tông và vữa, gồm:

- Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa;

- Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

2

Cát nghiền cho bê tông và vữa

III

Gạch, đá ốp lát

1

Gạch gốm ốp lát

2

Đá ốp lát tự nhiên

3

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

IV

Vật liệu xây

1

Gạch đất sét nung

2

Gạch bê tông

3

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

4

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

V

Kính xây dựng

1

Kính nổi

2

Kính phẳng tôi nhiệt

3

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

4

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

VI

Vật liệu xây dựng khác

1

Tấm sóng amiăng xi măng

2

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

3

Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường

4

Sơn tường dạng nhũ tương

5

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm

6

Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo(PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

7

Các loại ống:

- Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước

- Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

- Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng

cho mục đích cấp và thoát nước

- Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

- Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

- Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng nêu trên; các tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Nội dung Thông tư (Phụ lục kèm theo)

Bài viết khác

Thống kê truy cập
359480

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 145

Hôm qua : 243