Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Rà soát các cơ sở sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 20/04/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Ngày 24/7/2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quyết định số 507/QĐ-BXD về Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch vôi). Một trong các mục tiêu của Quy hoạch vôi là đến năm 2016 phải xóa bỏ ít nhất 50% số lò thủ công; đến năm 2020, xóa bỏ toàn bộ lò thủ công trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm tăng cường quản lý sản xuất vôi theo quy hoạch và có đủ cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch vôi trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng, ngày 31/12/2015 UBND tỉnh có văn bản số 888/UBND-VP4 về việc rà soát các cơ sở sản xuất vôi. Trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sau khi phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh một số nội dung như: Việc xây dựng lộ trình, ban hành và tổ chức thực hiện xóa bỏ lò vôi thủ công gián đoạn và lò vôi thủ công liên hoàn tại các địa phương. Trong đó các địa phương về cơ bản đã xây dựng được lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ công trong giai đoạn 2016-2020 (dự kiến năm 2016 xóa bỏ 07 cơ sở/27 cơ sở đang sản xuất bằng công nghệ lò thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên địa bàn huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Năm 2017 tiếp tục xóa bỏ 12 cơ sở trên địa bàn huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Các cơ sở còn lại sẽ xóa bỏ vào năm 2020); Tình hình thực hiện các dự án sản xuất vôi và vùng nguyên liệu sản xuất vôi theo Quy hoạch vôi trên địa bàn tỉnh; Số liệu về lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công và tiến độ thực hiện các dự án sản xuất vôi theo Quy hoạch vôi trên địa bàn tỉnh.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357937

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 280

Hôm qua : 397