Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thứ sáu, 18/06/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 26 điểm ( 6 đánh giá )

Thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - QCVN 16:2019/BXD. Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) của Sở Xây dựng.

2. Hồ sơ:

2.1 Thành phần hồ sơ (theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ):

- Bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Bản sao có xác nhận của đơn vị nhập khẩu các tài liệu sau: Hợp đồng (Contract); Danh mục hàng hóa (Packing list); Hóa đơn (Invoice); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của lô hàng hóa nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin); Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng, gồm: Giấy chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng (của nước xuất khẩu, nếu có); Giấy giám định chất lượng lô hàng (kết quả thử nghiệm kèm theo Giấy chứng nhận hợp quy không quá 12 tháng); Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Đối tượng:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Để việc thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đạt hiệu quả, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung, trình tự, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.

Thống kê truy cập
357938

Trực tuyến : 14

Hôm nay : 281

Hôm qua : 397