Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
cho-y-kien-ve-viec-cac-cong-trinh-het-thoi-han-su-dung-nhung-co-nhu-cau-su-dung-tiep-tru-truong-hop-nha-o-rieng-le-Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh
cho-y-kien-ve-ket-qua-danh-gia-an-toan-cong-trinh-doi-voi-cong-trinh-xay-dung-nam-tren-dia-ban-tinh-Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)
thu-tuc-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-hoan-thanh-cong-trinh-doi-voi-cac-cong-trinh-tren-dia-ban-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-so-xay-dung-so-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-tru-cac-cong-trinh-thuoc-tham-quyen-kiem-tra-cua-hoi-dong-kiem-tra-nha-nuoc-ve-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-va-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-thuoc-bo-xay-dung-bo-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thống kê truy cập
357949

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 292

Hôm qua : 397