Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
chuyen-doi-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam-Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam
cong-nhan-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
gia-han-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-bi-ghi-sai-do-loi-cua-co-quan-cap-Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-do-chung-chi-hanh-nghe-bi-mat-hu-hong-hoac-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-cap-tinh-Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
tham-dinh-do-an-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-theo-hinh-thuc-kinh-doanh-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-ubnd-cap-tinh-Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
tham-dinh-nhiem-vu-nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-theo-hinh-thuc-kinh-doanh-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-ubnd-cap-tinh-Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thống kê truy cập
357969

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 312

Hôm qua : 397