Hôm nay, Thứ năm ngày 25/07/2024,

Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Thứ sáu, 05/01/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 30 điểm ( 6 đánh giá )

Chiều 05/1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Năm 2023, Sở Xây dựng đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành đều đạt kết quả tích cực.

Cụ thể: Trong năm, Sở Xây dựng đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 05 văn bản quy phạp pháp luật thuộc các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch quan trọng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh như: Quy hoạch chung xây dựng Khu vực đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2040; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình…

Trong năm, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, thẩm định xét công nhận cho 20 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu, thẩm định tiêu chí để huyện Yên Khánh đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đảm bảo tiến độ; Văn bản số 636/SXD/QH-KT ngày 06/3/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 01 (Quy hoạch) trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.; huyện Kim Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.

Năm 2023, Sở Xây dựng đã hoàn thành 21/26 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình - dự án; đóng góp ý kiến vào chủ trương lập và điều chỉnh 105 dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh; Tổ chức sát hạch và cấp 381 Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;  Xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 420 cá nhân; chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 12 cá nhân; chứng chỉ năng lực hoạt động cho 49 tổ chức.

Công tác quản lý Nhà nước về giá xây dựng nhận được sự đồng thuận cao của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đặc biệt đã làm tốt công tác công bố dữ liệu thông tin chi phí giá xây dựng đầu vào (giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng) được khảo sát phù hợp với giá thị trường, được công bố trên cơ sở hướng dẫn các Thông tư của Bộ Xây dựng. Chỉ số giá xây dựng đã được công bố kịp thời theo tháng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu, đặc biệt là điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các dự án trọng điểm trên toàn tỉnh. Đã hoàn thành xây dựng và UBND tỉnh đã ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích - Duy trì hệ thống thoát nước đô thị, các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và thực hiện các nhiệm vụ quản lý chính sách giá xây dựng được giao khác góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công tác quản lý vật liệu xây dựng được chú trọng triển khai theo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030; Thực hiện công tác quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 01/8/2023.

Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật được chú trọng triển khai. Nổi bật là đã lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 16/3/2023.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện khẩn trương hoàn thành lập đề án phân loại đô thị; chủ trì thành lập hội đồng thẩm định đề án phân loại đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị khoa học “Bàn về đô thị di sản thiên niên kỷ và hàm ý chính sách cho tỉnh Ninh Bình”.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật xây dựng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác cải cách hành chính thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở Xây dựng giải quyết đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Năm 2024, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban để tập trung tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là công tác quy hoạch đô thị, cảnh quan không gian đô thị; công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng; công tác quản lý và phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý vật liệu xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà ngành Xây dựng tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tập thể lãnh đạo Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho từng năm sát với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Chương trình công tác của UBND tỉnh.

Chú trọng tiến độ, chất lượng trong công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chung các đô thị, các khu chức năng, hệ thống đô thị, vùng huyện; tạo được những sản phẩm có tầm nhìn dài hạn, lấy con người và chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học - thực tiễn "Luận cứ xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng Cố đô Hoa Lư, phát huy các giá trị độc đáo, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, hướng đến mục tiêu năm 2035, tầm nhìn năm 2045".

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý để đảm bảo chất lượng đầu tư xây dựng công trình. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực và chất lượng các nhà thầu thông qua công tác thẩm định, công tác thanh, kiểm tra.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong công tác đầu tư xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, tập thể Sở Xây dựng được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Thanh tra Sở Xây dựng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua của ngành.

Thống kê truy cập
411998

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 219

Hôm qua : 329