Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Hướng dẫn thủ tục về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo đứng độc lập trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 22/02/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 10 điểm ( 2 đánh giá )

Ngày 22/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 434/SXD-PTĐT về việc hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về thủ tục về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo đứng độc lập trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch). Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch, Sở Xây dựng nhận được ý kiến của các địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo đứng độc lập. Các vị trí đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với Quy hoạch nêu trên, tuy nhiên các vị trí này thường là đất lúa chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được đưa vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sang nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và chưa được đấu thầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

- Về vị trí xây dựng công trình quảng cáo đứng độc lập trên địa bàn tỉnh: Phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 và tuân thủ theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Về thủ tục đất đai: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 258/STNMT-QHGĐ ngày 30/01/2024.

- Về thủ tục đấu thầu: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Văn bản số 33/VHCS-QC ngày 22/01/2015 và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 180/SVHTT-KHTC ngày 26/01/2024.

- Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Về phân cấp công trình xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Thống kê truy cập
375415

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 256

Hôm qua : 359