Hôm nay, Thứ tư ngày 24/07/2024,

Sở Xây dựng Ninh Bình công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 03/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Xây dựng công bố Chương trình với nội dung như sau:

 

Bản đồ định hướng phân loại đô thị tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị là cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh, xác định và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Ninh Bình, xây dựng phát triển vùng tỉnh Ninh Bình và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo hướng liên kết vùng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng; làm cơ sở để lập chương trình phát triển cho từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị; thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan các đô thị theo hướng văn minh hiện đại và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của các đô thị thuộc tỉnh Ninh Bình.

Các nội dung chính của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt như sau:

Về hệ thống đô thị

- Giai đoạn năm 2021-2025 toàn tỉnh có 11 đô thị, gồm 01 đô thị loại II (thành phố Ninh Bình); 01 đô thị loại III (thành phố Tam Điệp); 09 đô thị loại V (Thiên Tôn, Phát Diệm, Bình Minh, Nho Quan, Yên Ninh, Me, Yên Thịnh, Rịa và Gián Khẩu) và các khu vực đạt tiêu chí đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 phấn đấu đạt 45%.

- Giai đoạn năm 2026-2030 toàn tỉnh có 14 đô thị, gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Ninh Bình); 01 đô thị loại III (thành phố Tam Điệp); 02 đô thị loại IV (huyện Kim Sơn, Nho Quan mở rộng); 10 đô thị loại V (Thiên Tôn, Yên Ninh, Me, Yên Thịnh, Gián Khẩu, Rịa, Vân Long, Gia Lâm, Khánh Thiện và Khánh Thành) và các khu vực đạt tiêu chí đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 phấn đấu đạt 50%.

- Giai đoạn năm 2031-2050 toàn tỉnh có 15 đô thị, gồm: 02 đô thị loại II (thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp); 06 đô thị loại IV (huyện Kim Sơn, huyện Nho Quan, Me mở rộng, Yên Ninh mở rộng, Yên Thịnh mở rộng, Thiên Tôn mở rộng); 07 đô thị loại V (Gián Khẩu, Vân Long, Khánh Thiện, Khánh Thành, Bút, Lồng, Ninh Thắng) và các khu vực đạt tiêu chí đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2040 phấn đấu đạt 60%, đến năm 2050 phấn đấu đạt 70%.

Chương trình đã định hướng các đô thị được phân thành ba vùng đô thị hóa (vùng trung tâm, vùng phía Tây, vùng phía Đông) với chiến lược phát triển liên vùng, liên huyện được kết nối và thúc đẩy phát triển tuần hoàn dựa trên hệ thống giao thông đường bộ, đường sông và các khu trung tâm du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác có tính liên kết, thúc đẩy phát triển đô thị.

Chương trình phát triển đô thị cũng đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2050 trên lĩnh vực dân số, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị; đề xuất lộ trình nâng loại đô thị, danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; dự kiến nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện (Sở Xây dựng Ninh Bình đã có văn bản số 990/SXD-PTĐT ngày 03/4/2023 gửi UBND các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc công bố Chương trình).

Thống kê truy cập
411480

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 30

Hôm qua : 366