Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Sở Xây dựng năm 2022

Thứ bảy, 29/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 28/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-SXD về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Theo đó, Sở Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: công tác xây dựng văn bản; công bố công khai hồ sơ thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản hoá 02 TTHC; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị. Công tác thực hiện rà soát hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

Mục đích của việc rà soát, đánh giá là nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ. Thông qua kết quả rà soát, đánh giá sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính./.

Thống kê truy cập
359462

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 127

Hôm qua : 243