Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Sở Xây dựng Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Thứ sáu, 02/12/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 10 điểm ( 2 đánh giá )

Những năm gần đây, Sở Xây dựng Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng chính quyền điện tử, các Đảng ủy, Ban lãnh đạo đã quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT, như máy tính, máy in, máy scan, đường truyền Internet để triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, xử lý văn bản trên môi trường mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Sở Xây dựng đã thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của Sở; Chỉ đạo thực hiện về chuyển đổi số tại 100% các phòng và đơn vị trực thuộc. Sở Xây dựng đã triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm “một cửa điện tử”, “một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến; áp dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành; có tài khoản thư điện tử công vụ để trao đổi, xử lý thông tin trong thực hiện công tác chuyên môn.

Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử của Sở Xây dựng đạt 100% (trừ một số văn bản mật theo quy định). Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Sở Xây dựng đã được quan tâm; thực hiện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đạt 100%.

Tính đến hết tháng 9/2022, Sở Xây dựng đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp trên 26 chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan, các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai tới bộ phận một cửa thực hiện nền tảng thu phí, lệ phí sử dụng Biên lai điện tử; thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở. Sở đã phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số Quốc gia” tại toàn thể cơ quan.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các hồ sơ tiếp nhận ở bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công luôn diễn ra thuận lợi nhanh gọn. Ứng dụng CNTT còn được triển khai ngày càng sâu rộng và có nền nếp tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng. Theo đó, hầu hết phần mềm hệ thống triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều có khả năng kết nối liên thông theo chiều dọc và theo chiều ngang, cho phép tra cứu thông tin hiển thị trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ điện tử...

Điều này đã góp phần làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của Sở Xây dựng, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp Sở. Một số ứng dụng chuyên ngành phát huy được hiệu quả rõ rệt, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, như ứng dụng CNTT trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, thống kê xây dựng ... Các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống đảm bảo kết nối, liên thông cung cấp trực tuyến toàn bộ thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính được cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Qua trao đổi, Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Trong quá trình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử và thường xuyên quan tâm, đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Sở Xây dựng.

“Việc đẩy mạnh CNTT trong các cơ quan quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử của Sở Xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả và trở thành phương tiện không thế thiếu, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công việc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh văn phòng Sở cho biết thêm./.

Thống kê truy cập
359469

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 134

Hôm qua : 243