Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 và những năm tiếp theo

Thứ hai, 06/07/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 06/7/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1522/SXD-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ văn bản số 23/UBND-VP11 ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 và những năm tiếp theo để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể:

- Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2020 của Văn phòng Chính phủ. Khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong xác định chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của mỗi cơ quan, đơn vị năm 2019.

- Tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm theo thẩm quyền điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, các thủ tục hành chính đang là rào cản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tổ chức đánh giá và công khai kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tích cực tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để có giải pháp cụ thể nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền cho người dân, tổ chức về ý nghĩa, vài trò, hiệu quả của việc gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thống kê truy cập
359484

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 149

Hôm qua : 243