Hôm nay, Thứ bảy ngày 24/02/2024,

Sở Xây dựng phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022

Thứ hai, 01/08/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 01/8/2022, Đảng ủy Sở Xây dựng phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; Thực hiện công văn số 466-CV/ĐUK ngày 29/7/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022,  Đảng ủy Sở Xây dựng tuyên truyền, triển khai Cuộc thi đến các phòng chuyên môn và các cơ quan đơn vị trực thuộc, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng.

Cuộc thi được tổ chức trong 4 tuần, từ ngày 01/8/2022 đến 29/8/2022 và bằng hình thức trực tuyến theo tuần trên mạng internet, tại địa chỉ website http://dangbokhoininhbinh.vn/.Đối tượng tham gia dự thi chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời khuyến khích công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia.

Nội dung cuộc thi đề cập về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Ninh Bình liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, một số nội dung câu hỏi tập trung vào nội dung, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

Đảng ủy Sở Xây dựng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức phải là lực lượng đi đầu, phải tìm hiểu, nghiên cứu thật sâu, nắm chắc nội dung, chủ trương, quy định về CCHC; tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc thi. Giao Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn việc tham gia Cuộc thi. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, động viên quần chúng nhân dân, các tầng lớp xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần CCHC trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập
356486

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 134

Hôm qua : 350