Hôm nay, Thứ bảy ngày 24/02/2024,

Khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính

Chủ nhật, 12/07/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 12/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1829/SXD-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2019, Sở Xây dựng đạt 88,410 điểm, đứng thứ 12/18 sở trong tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Tổ công tác thẩm định, các định chỉ số cải cách hành chính (CCHC), việc thực hiện CCHC của Sở Xây dựng còn một số nội dung cần khắc phục. Sở Xây dựng đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức phong phú để nhân dân tiếp cận TTHC của Sở được dễ dàng.

2. Khuyến khích việc xây dựng các giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

3. Việc thực hiện công tác tài chính, ngân sách phải đảm bảo về thời gian, chất lượng và theo quy định.

4. Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nộp hồ sơ qua bưu chính công ích để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

5. Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo mẫu quy định.

Thống kê truy cập
356518

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 166

Hôm qua : 350