Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng

Thứ tư, 20/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 20/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 132/SXD-CCGĐ về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng. Nội dung toàn văn bản như sau:

Thực hiện Văn bản số 13/UBND-VP4 ngày 15/1/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công văn số 66/BXD-GĐ ngày 08/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, đặc biệt là khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán các nội dung như sau:

1. Đối với Phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng; các chủ đầu tư công trình xây dựng:

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công xây dựng. Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường theo quy định Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Thông tư số 04/2017/TT-BXD; Quy chuẩn QCVN 08:2014/BXD về an toàn trong xây dựng.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng có sử dụng giàn giáo; xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công, cương quyết dừng sử dụng hoặc yêu cầu thay thế các giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công không đảm bảo an toàn.

- Rà soát, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm định và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động của các máy móc thiết bị quy định tại Mục III Phụ lục Ib Nghị định 44/2016/NĐ-CP đang sử dụng trên công trường.

- Cử cán bộ phối hợp khi Sở Xây dựng có yêu cầu kiểm tra một số công trình trọng điểm có sử dụng các thiết bị nâng hạ trên cao, thường xuyên kiểm tra các biện pháp an toàn lao động vệ sinh môi trường trên công trường.

2. Đối với các đơn vị thi công, người sở hữu, quản lý khai thác, sử dụng, vận hành xe máy, thiết bị thi công trên công trường:

- Xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, trong quá trình thi công thường xuyên kiểm tra các biện pháp nhằm phát hiện sớm các nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trên công trường, bố trí nhân sự thi công phải được tập huấn về an toàn lao động phù hợp với yêu cầu từng loại công việc trên công trường theo quy định

- Thường xuyên kiểm tra giàn giáo, xe, máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng, có biệp pháp bảo trì, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

- Các máy móc thiết bị thi công theo quy định tại Mục III Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP phải được tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực kiểm định an toàn trước khi sử dụng.

Đề nghị các đơn vị báo cáo việc thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 27/1/2021./.

 (Kèm theo là Văn bản số 13/UBND-VP4 ngày 15/1/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công văn số 66/BXD-GĐ ngày 08/01/2021 của Bộ Xây dựng)

Thống kê truy cập
410682

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 208

Hôm qua : 261