Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
don-dang-ky-du-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san Xây dựng
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
don-de-nghi-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung Xây dựng
Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
don-de-nghi-chuyen-doi-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung Xây dựng
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
don-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung Xây dựng
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
don-de-nghi-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-xay-dung Xây dựng
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (đối với nhà thầu là tổ chức)
don-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-doi-voi-nha-thau-la-to-chuc Xây dựng
MS2 - Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng (sử dụng cho: công trình/nhà ở riêng lẻ)
ms2-don-de-nghi-dieu-chinhgia-hancap-lai-giay-phep-xay-dung-su-dung-cho-cong-trinhnha-o-rieng-le Xây dựng
MS1 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn)
ms1-don-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-don-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-co-thoi-han Xây dựng
MS4 - Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
ms4-to-trinh-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so Xây dựng
MS1 - Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
ms1-to-trinh-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung Xây dựng
Thống kê truy cập
359488

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 153

Hôm qua : 243