Hôm nay, Thứ tư ngày 24/07/2024,

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh NB

Thống kê truy cập
411480

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 30

Hôm qua : 366