Hôm nay, Thứ bảy ngày 24/02/2024,

Tiêu chuẩn ISO

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019

1. Quyết định Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 [Chi tiết]

2. Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 [Chi tiết]

3. Quyết định Về việc bãi bỏ một số thủ tục thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 [Chi tiết]

 

Thống kê truy cập
356512

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 160

Hôm qua : 350