Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai

Thứ năm, 23/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Nội dung [Chi tiết]

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai, Ban Chi đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức xây dựng, ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và người dân, trong đó bao gồm “Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai” ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-QGPCTT ngày 03/12/2021

Thống kê truy cập
359486

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 151

Hôm qua : 243