Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Năng lực các Tổ chức Xây dựng

Thứ hai, 01/01/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Xem thêm Danh sách các Tổ chức Tư vấn

Kiểm tra thông tin tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

TT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số chứng chỉ Lĩnh vực hoạt động Hạng
1 Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân - Đ/c: xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.651.868
+ Email: hoangdancompany@gmail.
com
- Người đại diện pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Dân
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700279706
+ Ngày cấp 09/02/2004
+ Thay đổi lần 6: 08/02/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 0005149 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp;  Giao thông cầu, đường bộ; NN&PTNT; Hạ tầng kỹ thuật II
Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp  III
2 Công ty TNHH xây dựng Xuân Tế - Đ/c: Xóm 2, thôn Thổ Mật, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.221.898
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Tế
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700347579
+ Cấp  ngày: 03/7/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00010274 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
3 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Xuân Thịnh - Đ/c: Xóm 1, Thôn Lỗi Sơn, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.830.195
+ Fax: 0299.3.830.195
+ Email: phuocloc.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Văn Thuấn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700285019
+ Ngày cấp 08/02/2006
+ Cấp lần 4 ngày 23/5/2014
+ Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010093 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và nhà công nghiệp II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (Thủy lợi, đê điều) II
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) II
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (xử lý chất thải rắn) III
4 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế 1/5 - Đ/c: Số 333, phố cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.626.216
+ Fax: 02293.622.610
+ Email: dntnxd1.5@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đặng Thanh Chương
+ Chức vụ: Giám đổc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:2700281279
+ Ngày cấp: 23/09/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00007799 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
5 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Cương - Đ/c: Số 937, đường Trần Hưng Đạo, phố 7, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.874.464
+ Fax: 0229.3.874.464
+ Email: xuancuong@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Quân
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700274070
+ Ngày cấp: 02/8/2002;
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00007887 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
6 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Đông - Đ/c: Khối 11, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.360.239
+ Fax: 0229.3.633.819
+ Email: dntnkimdong@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Hồng Khanh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700271739
+ Ngày cấp: 04/10/2001;
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00007886 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ; đường thủy nội địa; kè biển, đảo. II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
7 Công ty TNHH Đầu tư  xây dựng và thương mại Quang Huy - Đ/c: Phố Cầu Rào, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.841.919
+ Fax: 0229.3.841.919
+ Email: nguyenthang509@gmail
.com
-Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng      + Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700345356
+ Ngày cấp: 24/4/2017
+ Cơ quan cấp:  Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00007801 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
8 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng SANVICO - Đ/c: 56/70 Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0299.891.289
+ Fax: 0229.3.873.808
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Đức Thọ
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:2700267242
+ Ngày cấp 12/5/2000
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00004078 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II
9 Công ty TNHH Phát triển xây dựng và Thương mại Trường Lộc - Đ/c: Đường 12C, xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.624.028
+ Fax: 0229.3.624.028
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Văn Tạo
+ Chức vụ: Giám đốc- Mã số doanh nghiệp 2700333583
+ Cấp ngày: 02/10/2006
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00009746 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu) III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước) III
10 Công ty CP Đầu tư tư vấn xây dựng Toàn Khánh - Đ/c: Thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.840.668
+ Email: toankhanhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Ngọc Tuấn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700675178
+ Ngày cấp: 08/11/2013;
+ Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00006529 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
11 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thảo Văn - Đ/c: Phố 5, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.3875.599
+ Email: nguyenthiengtvt@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Văn Văn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700338888
+ Ngày cấp: 05/02/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010276 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước) III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III
12 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Ngọc Bình -Đ/c: Số nhà 52, Đường Cù Chình Lan, phố Tân Quý, phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0913.554.003
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Thái Bình
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700349632
+ Ngày cấp 04/11/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00010344 Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và Trạm biến áp) III
13 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Đ/c: Cảng Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Quang Tuyến
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700281889
+ Ngày cấp: 17/7/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
- Vốn điểu lệ: 1.289.000.000.000 đồng
NIB - 00005938 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
14 Công ty TNHH Hòa Bình - Đ/c: Số 87, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Thị Tuyết Vinh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700283928
+ Ngày cấp: 22/8/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00006380 Thi công xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT II
15 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Thắng - Đ/c: Xóm 9, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Văn Sinh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700339909
+ Ngày cấp: 12/03/2007;
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00007798 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
16 Công ty TNHH Đầu tư phát triển 189 - Đ/c: Số nhà 26, đường Hoàng Quốc Việt, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Tiêu
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700662186;
+ Ngày cấp: 07/11/2012;
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00008529 Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II
17 Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Văn Nhật - Đ/c: Thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Nhật;
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700278678
+ Ngày cấp: 07/11/2012;
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010092 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
18 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Tuấn Hùng - Đ/c: Số 18, ngõ 1, Trần Hưng Đạo, phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Anh Tuấn;
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700270238
+ Ngày cấp: 24/5/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010275 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
19 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Trường Phú Mỹ - Đ/c: Xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thanh Tú
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700284664
+ Ngày cấp: 22/12/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010728 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật  
20 Công ty Cổ phần Tiến Phương - Đ/c: Số 76/7, phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Tiến;
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700338260;
+ Ngày cấp: 16/01/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011107 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và nhà công nghiệp II
21 Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn - Đ/c: Số 16, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.
+ ĐT: 02293.871.896
+ Fax: 02293.887.343
+ Email: baoson.bsc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Quang Minh;
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700271256
+ Ngày cấp: 08/8/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010945 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT II
22 Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Hà Linh - Đ/c: Khu phố 1A, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.919.179
+ Email: trungkien79@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Trung Kiên
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700348607
+ Ngày cấp: 17/3/2018;
+ Thay đổi lần 2: 03/11/2017.
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011278 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật; Phục vụ NN&PTNT III
23 Công ty Cổ phần - Tổng công ty xây dựng và lắp máy Việt Nam - Đ/c: Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.885.500
+ Email: phuclocllc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Minh Tuyên
+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700284791
+ Ngày cấp: 20/12/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011967 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
24 Công ty TNHH Trần Bùi Minh - Đ/c: Thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02296.567.669
+ Fax: 02293.610.203
+ Email: tranngoccuong.tbm@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Ngọc Cường;
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700275074;
+ Ngày cấp: 16/10/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010779 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
25 Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại và Xây dựng Mạnh Hùng - Đ/c: Khu đô thị mới bắc Bệnh viên đa khoa, phố Lê Lợi, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.696.959
+ Email: dnmanhhungnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Cao Huyên;
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700709596;
+ Ngày cấp: 19/5/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011482 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
26 Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Trung - Đ/c: Phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.875.944
+ Email: thanhtrung.kh6789@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Anh Tú;
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700274056
+ Ngày cấp: 05/8/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011481 Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II
27 Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Tân Hưng - Đ/c: Đội 6, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.641.904
+ Email: congtyxdtanhung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Văn Yến;
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700351328
+ Ngày cấp: 10/6/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011969 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình xây dựng III
28 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải - Đ/c: Số 440, phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.657.169
+ Email: sonhai.co.ltd@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Đường;
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700283156
+ Ngày cấp: 10/6/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011970 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
29 Công ty CP Đầu tư xây dựng An Đức Minh - Đ/c: Số 07, đường Nguyễn Khuyễn, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.2.475.555
+ Email: anducminh.vn@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hồng Ninh
+ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700635224
+ Ngày cấp: 27/3/2012
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00012506 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thôngCầu -  đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN& PTNT III
Thi công xây dựng công trình HTKT (Viễn thông) III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
30 Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Ninh Bình - Đ/c: Tầng 2, số 18, Quốc lộ 1A, phố Trần Bình Trọng, phường Phúc Thành, Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0946.083.561
+ Email: nguyenhoangnb.ltd@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Thơ
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700601497
+ Ngày cấp: 01/3/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00012267 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
31 Công ty TNHH Xây dựng thương mại An Vương - Đ/c: Số 250, phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.626.789
+ Fax: 0229.3.626.789
+ Email: anvuongcomnanvi@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700277586
+ Ngày cấp: 25/7/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00007800 Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
32 Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Nam Việt - Đ/c: Số 152, đường 30/6, phố Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.882.939
+ Email: ctnamviet2016@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Mạnh Trường
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700276448
+ Ngày cấp: 16/4/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00009111 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) II
33 Công ty TNHH Xây dựng Kim Tiến - Đ/c: Xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.3741.409
+ Email: ducgiang54b2@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Thị Lành
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700347152
+ Ngày cấp: 05/12/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00009110 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và nhà công nghiệp II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, đê điều) III
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) II
34 Công ty TNHH Phát Đạt - Đ/c: Đường 477, thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.868.599
+ Fax: 0229.3.644.777
+ Email: phatdat68@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Đát
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700510433
+ Ngày cấp: 29/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00008235 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
35 Công ty TNHH MTV Thái Hà - Đ/c: Thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.868.599
+ Fax: 0229.3.644.777
+ Email: hongtham@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Thị Hảo
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700552144
+ Ngày cấp: 29/12/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00008234 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
36 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Cường Thịnh - Đ/c: Thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0969.163.909
+ Email: phamcuongexe@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Cao Cường
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700790621
+ Ngày cấp: 14/9/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011664 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
37 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Gia Huy - Đ/c: Phố Trung Hậu, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.865.361
+ Email: phuongntk.hn@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700339722
+ Ngày cấp: 23/4/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011663 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
38 Công ty TNHH MTV xây dựng Huy Hoàng - Đ/c: Số 20,  phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 030.3.891.158
+ Fax: 030.3.891.165
+ Email: ctyxdhuyhoangnb@yahoo.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Trí Thức
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700114126
+ Ngày cấp: 13/01/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010515 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và nhà công nghiệp II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, đê điều) II
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường thủy nội địa - Hàng hải) III
39 Công ty TNHH Trường Vũ Ninh Bình - Đ/c: Tổ 3, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.061.136
+ Email: ndbinh.vietbuild@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phan Minh Trường
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700710104
+ Ngày cấp: 29/5/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011930 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
40 Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc - Đ/c: Phố Đẩu Long, phường Tân Thanh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0944.073.643
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đỗ Khắc Thân
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700831451
+ Ngày cấp: 09/12/2016;
+ Thay đổi lần thứ 4: 16/11/2022
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
NIB - 00012406 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông (đường bộ) III
41 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Thành An - Đ/c: Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.841.145
+ Email: phamvanchi@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Chí
+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700277970
+ Ngày cấp: 23/12/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00012949  Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông cầu III
42 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Đại Dương - Đ/c: Xóm Trại, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT:0303.843.366
+ Email: maiduong1974@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Xuân Dương
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700349470
+ Ngày cấp: 24/4/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00012950 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
43 Công ty TNHH Xây dựng Nhật Trường - Đ/c: Số 14, đường 10, phố Trần Kiên, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0975.899.899
+ Email: congtynhattruong@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Văn Tuyên
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700408077
+ Ngày cấp: 02/12/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00014077 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và PTNT (Thủy lợi, đê điều) III
44 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Phú - Đ/c: Số 344, phố Phong Sơn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.888.277
+ Email: tanphu6868@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Quang Huy
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700511010
+ Ngày cấp: 10/6/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00013827 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
45 Công ty TNHH Minh Thiêm - Đ/c: Xóm 3, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0974.864.390
+ Email: maivanthiem390@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Thiêm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700273937
+ Ngày cấp: 03/5/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00013829 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
46 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Sơn Lập - Đ/c: Số 57, đường 4, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.844.844
+ Email: ctysonlap@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Ngọc Trường
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700283491
+ Ngày cấp: 05/7/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00013828 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
47 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Quân - Đ/c: Phố 3, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.579.015
+ Email: ducquan.ctytnhh.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Đức Quân
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700333978
+ Ngày cấp: 14/11/2006;
+ Thay đổi lần 3: 12/07/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00013539 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình Nhà công nghiệp III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
48 Công ty TNHH Xây dựng Xuân Quyền - Đ/c: đường Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.830.034
+ Email: hangxuanquyen@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên:Nguyễn Văn Quyền
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700276896
+ Ngày cấp: 13/05/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00013540 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; Giao thông Cầu, đường bộ. II
Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
49 Công ty TNHH Xây dựng Việt Thành - Đ/c: Số nhà 12, ngõ 10, đường Ngô Quyền, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.885.269
+ Email: congtyxaydungvietthanh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Đức Toàn
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700282579
+ Ngày cấp: 11/3/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00013830 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
50 Công ty TNHH Đá Việt Hồng Quang - Đ/c: Trung tâm Tâm Cốc Bích Động, xã Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.618.388
+ Email: hongquangstone@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Văn Quang
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700271873
+ Ngày cấp: 22/11/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00014185 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
51 Công ty TNHH Hiệp Thành - Đ/c: Khu đô thị mới trung tâm Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.872.091
+ Email: ctyhiepthanhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Trung
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700476888
+ Ngày cấp: 24/3/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014645 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
52 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27 - Đ/c: số 9, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.873.404
+ Email: nhahanoi27@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Thị Duyên
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700263181
+ Ngày cấp: 03/5/2006
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014646 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
53 Công ty TNHH Châu Giang - Đ/c: Thôn Thanh Giang, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0914.507.359
+ Email: honggai842003@yahoo.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Tiến Châu
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700524348
+ Ngày cấp: 29/7/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00014703 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
54 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Xuân Thắng - Đ/c: Số nhà 71, đường Trần Phú, phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0398.289.289
+ Email: ctyxuanthangnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Quách Trọng Thắng
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700629421
+ Ngày cấp: 20/02/2012
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014405 Thi công cong tác xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Công nghiệp năng lượng (Không bao gồm các nội dung  về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp III
55 Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại Tín Nghĩa -Đ/c: xóm 6, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0914.667.289
+ Email: dntinnghia@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Quang Hoàn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700284537
+ Ngày cấp: 15/11/2005
+ Cơ quan ký quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014870  Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông đường bộ; Phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều); Hạ tầng kỹ thuật III
56 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Hà - Đ/c: 10/10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0982.864.149
+ Email: vantuyenpmu@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Đức Hà
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700507374
+ Ngày cấp: 15/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014991 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
57 Công ty TNHH Vương Đô - Đ/c: Phố 4, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.292.089
+ Email: vuongdo2013@gmail.com
- Người đại diện pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Chiều
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700278780
+ Ngày cấp: 14/01/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014950 Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông đường bộ III
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III
58 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh - Đ/c: Lô A8, Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề mộc Ninh Phong, phường Ninh Phong, thành phố  Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.2.460.250
+ Email: vcksnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Minh Cường
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700276712
+ Ngày cấp: 05/5/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014992 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): đường dây và trạm biến áp II
59 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông số 2 Ninh Bình - Đ/c: Km3, đường Nguyễn Huệ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.875.635
+ Email: kiend2.td@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700868148
+ Ngày cấp: 07/02/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014647 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
60 Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất - Đ/c: Số 68 Đào Duy Từ, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.871.401
+ Email: thongnhatnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Hữu Sử
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700369999
+ Ngày cấp: 02/10/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015033 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
61 Công ty TNHH Phú Vượng - Đ/c: Phố Bình Yên Tây, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.891.578
+ Email: congtyphuvuongnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Tất Vượng
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700282402
+ Ngày cấp: 24/9/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015031 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
62 Công ty Cổ phần xây lắp 179 - Đ/c: Số nhà 7, ngõ 8, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.352.579
+ Email: congtyxaylap179@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700665190
+ Ngày cấp: 28/01/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015032 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
63 Công ty TNHH Hải Sơn Ninh Bình - Đ/c: Số 03/20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0904.093.027
+ Email: hunghoa1968@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Xuân Thoan
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700582540
+ Ngày cấp: 01/10/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00014949 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
64 Doanh nghiệp tư nhân Gia Lương - Đ/c: số nhà 232, phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.503.873
+ Email: gialuongpn@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Gia Lương
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700283413
+Ngày cấp: 03/02/2005
+ Cơ quan cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00015342 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
65 Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Thịnh - Đ/c: 85/4 Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0917.598.989
+ Email: anthinhtd@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Thắng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700319211
+ Ngày cấp 11/7/2006
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00015429 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
66 Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh - Đ/c: Số nhà 53, phố Phong Đào, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.874.407
+ Email: tuyetnhungnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700270069
+ Ngày cấp: 06/3/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00015661 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
67 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bích Động - Đ/c: Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.618.123
+ Email: abctailieu@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Văn Hòa
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700278075
+ Ngày cấp: 10/9/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015660 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
68 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tiến Dũng - Đ/c: Phố 3, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.515648
+ Email: congtytiendung.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Nhâm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700666543
+ Ngày cấp: 19/3/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015662 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) III
69 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Phúc Long - Đ/c: Thôn Phú Tân, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.842.279
+ Email: congtyphuclong.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Tuyến
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700283371
+ Ngày cấp: 11/11/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016233 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
70 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thu - Đ/c: Đội 7, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.653.178
+ Email: ctytienthunb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Thu
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700781296
+ Ngày cấp: 12/02/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016235 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
71 Công ty TNHH Tân Đạt Phát - Đ/c: Thôn Dân Mới, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 030.3.502.799
+ Email: tandat.vnnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đào Xuân Lĩnh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700508635
+ Ngày cấp: 22/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016231 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
72 Công ty TNHH MTV Xây dựng Xuân Chinh - Đ/c: Thôn Đông Thắng, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.831.066
+ Email: hanhxuanquyen@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Chinh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700506684
+ Ngày cấp: 04/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016230 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật; Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) III
73 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim Thành - Đ/c: Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0982.206.555
+ Email: dnkimthanh99@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Bột
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700574035
+ Ngày cấp: 25/6/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016232 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
74 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Oanh Ninh Bình - Đ/c: Số nhà 15, ngõ 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 03, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.887.887
+ Email: dohungmtdt@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
+ Chức vụ: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700281166
+ Ngày cấp: 21/10/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00015979 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
75 Công ty TNHH Hoàng Minh Phúc Thắng - Đ/c: Số 7/47, đường Kim Đồng, phố Phúc Thắng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0943.469.249
+ Email: hoangminhhalinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hồng Huế
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700794023
+ Ngày cấp: 02/12/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016234 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
76 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Xuân Võ - Đ/c: đường 12B, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.868.197
+ Email: phamvanduoc17@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Xuân Võ
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700269105
+ Ngày cấp: 16/01/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00016591 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
77 Công ty TNHH Xuân Triều - Đ/c: Xóm 3, Ngọc Động, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.868.868
+ Email: xuantrieunb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hải Triều
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700781909
+ Ngày cấp: 17/3/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00010345 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
78 Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh NB - Đ/c: Số 201, phố Mới, thị trấn Me,huyện Gia Viễn, Ninh Bình
+ ĐT: 0912.453.361
+ Email: tienmanh2868@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp số 2700280733
+ Ngày cấp: 09/8/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00016466 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
79 Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Công Nghệ Mới - Đ/c: Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.885.500
+ Email: congtycnm@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700673300
+ Ngày cấp: 10/9/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017083 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
80 Công ty TNHH MTV Xuân Minh - Đ/c: Xóm 5, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0299.751.084
+ Email: ducloipham82@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Đức Lợi
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700460077
+ Ngày cấp: 17/7/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017084 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD&CN III
81 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Thành Ninh Bình - Đ/c: Số 73, đường Trần Phú, phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0303.876.900
+ Email: congtyducthanhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Thành
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700600895
+ Ngày cấp: 18/02/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00012948 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
82 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Phương NB - Đ/c: Số 199B, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0903.293.143
+ Email: phantruongsinh2016@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phan Trường Sinh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700277882
+ Ngày cấp: 14/7/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00017396 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
83 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đức Nam - Đ/c: Phố 3, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0911.239.119
+ Email: ctyducnam8@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đỗ Văn Nam
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700842083
+ Ngày cấp: 08/6/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017633 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
84 Công ty TNHH Mạnh Linh - Đ/c: Số nhà 112, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.871.599
+ Email: congtymanhlinhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Hùng Ca
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700279199
+ Ngày cấp: 18/3/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017708 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
85 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Hà - Đ/c: Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0866.219.286
+ Email: congtytnhhquangha.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Kiều Hải Thanh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700828120
+ Ngày cấp: 25/10/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017761 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
86 Công ty TNHH Xây dựng Hải Minh - DK - Đ/c: Thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.987.200
+ Email: quyetnm68@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quyết
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700788340
+ Ngày cấp: 03/7/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017970 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình HTKT viễn thông III
87 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Đại Thắng - Đ/c: Thôn Thông 2, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
+ Số điện thoại: 0912.211.937
+ Email: quangtunb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Xuyên
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700276247
+ Ngày cấp: 06/3/2003
+Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017971 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
88 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Bảo NB - Đ/c: Số nhà 12, ngõ 360, đường Ngô Gia Tự, phố Ngô Quyền, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.309.469
+ Email: trinhhoangtien.75@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Hoàng Tiến
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700787058
+ Ngày cấp: 10/6/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017082 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
89 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Sông Vân - Đ/c: Số 204 Trần Phú, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0977.708.582
+ Email: trinhxuanthe.tvd@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Xuân Thế
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700568521
+ Ngày cấp: 02/6/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017972 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
90 Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Mạnh Hùng - Đ/c: Số 89, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.871.966
+ Email: co.ltd.manhhung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Bá Cuông
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700260053
+ Ngày cấp: 23/9/1997
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018055 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
91 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Đạt - Đ/c: Khu Xa Liên, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.141.449
+ Email: thanhdatfpt@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Hồng
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700346550
+ Ngày cấp: 23/11/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00017874 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ II
92 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh - Đ/c: SN 32, đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TPNB, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.886.568
+ Email: ducmanhnb09@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Văn Chuyền
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700549342
+ Ngày cấp: 17/11/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018221 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
93 Công ty TNHH Xây dựng thương mại Đức Minh - Đ/c: Khối 11, Thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0965.390.999
+ Email: dnxdtmducminh999@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700712373
+ Ngày cấp:  07/7/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018442 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
94 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Hưng - Đ/c: Phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02292.482.222
+ Email: cty.tuanhungnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Quốc Hưng
+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700564622
+ Ngày cấp: 07/5/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018220 Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghệp, Hạ tầng kỹ thuật; Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp III
95 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Lâm - Đ/c: Xóm Đoài, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình
+ ĐT: 0982.836.692
+ Email: thanhlam@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Lâm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700341055
+ Ngày cấp: 28/6/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018828 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
96 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bảo Minh -Đ/c: số 506, đường Nguyễn Công Trứ, phố Thanh Bình, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0229.3.881.558
+ Email: trangdang3012-pros@gmail.com
- Người đại diện thao pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Ngọc Khuê
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2700275317
+ Ngày cấp: 16/9/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018588 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
97 Công ty TNHH Xây dựng Chính Tâm - Đ/c: Phố Mỹ Lộ, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.622.470
+ Email: congtychinhtamnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Viết Thập
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700274225
+ Ngày cấp: 13/02/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019769 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
98 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Vinh NB - Đ/c: Thôn 1, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0983.820.774
+ Email: hathoavinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Hà
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700339592
+ Ngày cấp: 28/3/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018589 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Giao thông  đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
99 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vũ Ninh - Đ/c: Xóm 10, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.805.268
+ Email: dangkynb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ninh Văn Mạnh
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700338292
+ Ngày cấp: 15/01/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018827 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông  đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
100 Công ty TNHH Kiến trúc Truyền thống - Đ/c: Xóm 4, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0914.508.169
+ Email: congtyvinani@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Đức Lăng
+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700620475
+ Ngày cấp: 02/11/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018955 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
101 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Bảo Ngọc - Đ/c: Số 169, đường Trương Hán Siêu, phố Ninh Phúc, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0906.224.445
+ Email: bichtuanbich@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Kiều Văn Tuấn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700813639
+ Ngày cấp: 07/01/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018953 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
102 Công ty TNHH thương mại Luận Thành - Đ/c: Thôn Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.830.190
+ Email: ctyluanthanhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ngô Văn Luận
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700343729
+ Ngày cấp: 08/08/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00018222 Thi công xây dựng công trình Giao thông  đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
103 Công ty TNHH Xuân Tùng - Đ/c: Số nhà 56, ngõ 463, đường Lê Thái Tổ, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0916.398.472
+ Email: phamkhuyen79@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Tùng
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700469714
+ Ngày cấp: 17/02/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00018952 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông  đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
104 Công ty TNHH 1TV Đầu tư phát triển hạ tầng và Thương mại DHD - Đ/c: Xóm Phú Hậu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0915.820.706
+ Email: congtyxaydungdhd@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Diện
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700615034
+ Ngày đăng ký: 12/9/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00018954 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
105 Công ty TNHH Cơ điện Ninh Bình - Đ/c: Số 5A, phố Phúc Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.762.817
+ Email: codienninhbinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700564336
+ Ngày cấp: 13/10/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019170 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Giám sát lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ vào công trình xây dựng III
106 Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Chung - Đ/c: Xóm Trung Thịnh, thôn Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0904.168.877
+ Email: ctyducchungnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Chung
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700276744
+ Ngày cấp: 06/3/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018956 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
107 Công ty TNHH Xuân Bôn - Đ/c: Xóm 8, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.821.352
+ Email: cttnhhxuanbon@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Văn Bôn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700525045
+ Ngày cấp: 03/8/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018959 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III
108 Công ty TNHH Xây dựng An Tú Ninh Bình - Đ/c: Số nhà 1103/15, đường Dương Vân Nga, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.883.561
+ Email: antuninhbinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đào Ngọc Lâm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700600461
+ Ngày cấp: 08/12/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018957 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
109 Công ty Cổ phần dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hà Mai - Đ/c: Sổ nhà 82, tổ 11, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.864.484
+ Email: c.tyhamai@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Thái Ngân
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700283406
+ Ngày cấp: 21/6/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018960 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) II
Thi công xây dựng công trình HTKT viễn thông II
110 Công ty Cổ phần Thiên Nga - Đ/c: Số nhà 28, phố Phong Đào, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0915.217.323
+ Email: tuyetnhungnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700286245
+ Ngày cấp 27/04/2006
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00019169 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
111 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Huy - Đ/c: Phố Cầu Rào, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.774.871
+ Email: nguyenthang509@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700345356
+ Ngày cấp: 20/9/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00007801 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
112 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Hiển Vinh - Đ/c: Thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.611.611
+ Email: hienxd35@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Quang Lượng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700282113
+ Ngày cấp: 01/3/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019366 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
113 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Trần Đức - Đ/c: Xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0984.980.239
+ Email: xdtranduc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Đình Giao
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700794591
+ Ngày cấp: 14/12/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00018852 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
114 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bình Minh - Đ/c: Số nhà 5, ngõ 36, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.893.339
+ Email: haipn@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ngô Hữu Hòa
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700285523
+ Ngày cấp: 20/3/2006
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019365 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
115 Công ty TNHH Xây lắp điện Hoàng Hà - Đ/c: Đường 10, thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.887.068
+ Email: doanhnghiephoangha@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Thanh Việt
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700275324
+ Ngày cấp: 18/11/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00020010 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
116 Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Nhung - Đ/c: Tổ 11, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.775.852
+ Email: congtyhoangnhung11@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Văn Đức
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700506613
+ Ngày cấp: 27/4/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019768 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
Thi công xây dựng công trình HTKT viễn thông III
117 Công ty TNHH một thành viên Quang Vinh - Đ/c: Khu phố 6, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.841.077
+ Email: ctyquangvinh.yk@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Hồng An
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700273983
+ Ngày cấp: 21/10/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019444 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
118 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Tân - Đ/c: Đội 11, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.873.367
+ Email: thientan.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Văn Hoan
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700280564
+ Ngày cấp: 18/11/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019857 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
119 Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Xuân Khoa - Đ/c: Số 421 Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.771.235
+ Email: ksduchai86@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Kiếm Anh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700716730
+ Ngày cấp: 29/10/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019590 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
120 Công ty TNHH Mỹ thuật Hoàn Hảo - Đ/c: Xóm Xuân Thành, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.600.944
+ Email: dnmt.hoanhao@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Ngọc Hoàn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700278981
+ Ngày cấp: 24/7/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019591 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
121 Công ty Cổ phần Đại Đoàn Lương Thành - Đ/c: Số 67, đường Phạm Ngọc Thạch, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02296.277.270
+ Email: ths.luongvankien@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Văn Kiên
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700668886
+ Ngày cấp: 07/6/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019776 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
122 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Thành Huy - Đ/c: Số nhà 06, ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, phố Phú Xuân, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0984.144.183
+ Email: anthanhhuy1978@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ninh Văn Tiên
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700663447
+ Ngày cấp: 21/12/2012
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019855 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
123 Công ty TNHH Tiến Lực - Đ/c: Thôn Phương Hưng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.641.199
+ Email: tienluc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Phi
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700565217
+ Ngày cấp: 14/5/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019854 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
124 Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ xây dựng Hà Vi - Đ/c: Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0979.519.568
+ Email: hoangcam@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Văn Cầm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700662845
+ Ngày cấp: 12/4/2012
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00020125 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
125 Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Bình - Đ/c: Đường 2, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.095.898
+ Email: hoanggiabinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Vịnh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700615771
+ Ngày cấp: 19/9/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00020011 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
126 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trịnh Hưng Thịnh - Đ/c: Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0946.686.286
+ Email: luyenvphuyk@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Trung Thành
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700350814
+ Ngày cấp: 15/05/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00020700 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
127 Công ty TNHH Khai thác xây dựng Hồng Quân - Đ/c: Đội 4, thôn Tịnh Trân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0903.488.748
+ Email: hongquanktym@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Tạ Văn Quân
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700675788
+ Ngày cấp: 14/11/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00020835 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
128 Công ty TNHH Thiên Phú - Đ/c: Ngã 3 Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.209.558
+ Email: thienphuhc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đặng Đức Hiệp
+ Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700277515
+ Ngày cấp: 13/6/2003
+ Cơ luan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00021312 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
129 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Duyên Thành Đạt - Đ/c: Số 186, đường Ngô Gia Tự, phố Vạn Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0984.737.979
+ Email: thinhhophoang@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Thị Duyên
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700786456
+ Ngày cấp: 20/5/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00021531 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
130 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thắng - Đ/c: Quốc lộ 12B kéo dài, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0903.292.251
+ Email: congtythanhthang@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700274962
+ Ngày cấp: 30/7/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00021411 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
131 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại An Phúc - Đ/c: Số nhà 340, phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.866.344
+ Email: anphucconb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hà Thị Tuyết
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700840832
+ Ngày cấp: 24/4/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00021532 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
132 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng PAPT - Đ/c: Khu Bắc Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.263.244
+ Email: manhgioi2009@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Giỏi
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700622271
+ Ngày cấp 25/11/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00021533 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
133 Công ty Cổ phần Phúc Lộc - Đ/c: Lô C1, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.882.211
+ Email: phuclocplj@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Văn Kiệm
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700277473
+ Ngày cấp: 27/7/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00021816 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
134 Công ty TNHH Một thành viên TMT Đức Minh - Đ/c: Thôn Liên Trì, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0975.943.746
+ Email: andungthuyloiym@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ninh Đức Toản
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700608950
+ Ngày cấp: 25/5/2011
+ Cơ quan cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00022314 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
135 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Phát Đạt - Đ/c: Số 26, phố Lý Thái Tổ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0983.041.801
+ Email: congtyapd.jsc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: An Nam Hải
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700709116
+ Ngày cấp: 23/04/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00022196 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III
136 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thiên Hà - Đ/c: Thôn 8, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0918.054.976
+ Email: phamkhacha1976@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Khắc Hà
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700668043
+ Ngày cấp: 07/5/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00022777 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
137 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng Long Hoa Lư - Đ/c: Thôn Đông Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.620.052
+ Email: xaydung320@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trịnh Trung Nguyên
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700265911
+ Ngày cấp: 17/02/2000
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00023241 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
138 Công ty TNHH Thanh Tùng - Đ/c: Tổ 13, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.212.366
+ Email: dinhtu666.td@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Thị Thủy
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700284079
+ Ngày cấp: 19/9/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00022975 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
139 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Sơn - Đ/c: Số 12, đường 3, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02296.270.122
+ Email: huebuial@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Lượng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700345187
+ Ngày cấp: 12/9/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00023370 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
140 Công ty TNHH Xây dựng phát triển Trường Xuân - Đ/c: Thôn Quảng Thượng, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0904.786.869
+ Email: dinhlamtx@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Đình Lãm
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700410372
+ Ngày cấp: 09/12/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00023861 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
141 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh - Đ/c: Số 18, phố Thúy Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.299.429
+ Email: 0912299429khangxaydung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Duy Khang
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700270710
+ Ngày cấp: 30/8/2000
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00023860 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
142 Công ty TNHH Mỹ phẩm và Thương mại Lan Anh - Đ/c: Xóm Kim Phú, thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0975.555.568
+ Email: ctylananhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700843150
+ Ngày cấp: 03/7/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00023859 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
143 Công ty TNHH Xây dựng Xuân Quý - Đ/c: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0916.811.892
+ Email: ninhquy1911978@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Ninh Văn Quý
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700602099
+ Ngày cấp: 14/3/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025269 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
144 Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi và Thương mại Tân Tiến - Đ/c: Xóm Bắc, thôn Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0944.043.555
+ Email: lediepnb86@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Tiến
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700270774
+ Ngày cấp: 30/3/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025455 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
145 Doanh nghiệp tư nhân Đầu tư và Xây dựng Xuân Cường - Đ/c: Xóm 11, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.864.168
+ Email: dnxdxuancuongks@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Chí
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700706637
+ Ngày cấp: 17/02/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025457 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
146 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Trà - Đ/c: Số nhà 399. tổ 1, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.864.603
+ Email: sontra14@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Thị Đoan
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700560603
+ Ngày cấp: 05/4/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025752 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
147 Công ty TNHH Xây dựng Xuân Ân - Đ/c: Xóm 5, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0971.134.569
+ Email: xdxuanan@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Hồng Ân
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700844676
+ Ngày cấp: 15/8/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025758 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
148 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Minh Tùng - Đ/c: Số nhà 648, tổ 1, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0931.693.888
+ Email: congtyminhtung2015@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lương Minh Tùng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700789217
+ Ngày cấp: 21/7/2015
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00025759 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông III
149 Doanh nghiệp tư nhân Yên Bình - Đ/c: Tổ 1, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0914.319.570
+ Email: dntnyenbinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngà
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700277762
+ Ngày cấp: 24/9/2003
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00026339 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
150 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng Dương - Đ/c: Thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0905.346.868
+ Email: hoangduongcorp@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Dương Quốc Huy
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700377707
+ Ngày cấp: 13/12/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00026524 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
151 Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ và thương mại Minh Huyền - Đ/c: Số 5, ngách 5606, đường Trần Hưng Đạo, phố Mía, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0934.502.799
+ Email: minhhuyentnhh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Văn Hưng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700655816
+ Ngày cấp: 16/8/2012
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00026526 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
152 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Phát triển Thuận Phát - Đ/c: Số 8, ngõ 2, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thanh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0943.296.565
+ Email: thangnb27@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700717082
+ Ngày cấp: 13/11/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027959 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
152 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
153 Doanh nghiệp tư nhân Khánh Sơn - Đ/c: Số nhà 621, phố Đoàn Kết, đường Nguyễn Huệ, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0915.340.443
+ Email: dntnkhanhsonnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Thành Hưng.
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700343528
+ Ngày cấp: 30/7/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00027956 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
154 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng An Phát - Đ/c:  Xóm 10, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0982.613.238
+ Email: manhanct@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Giới
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 2700271658
+ Ngày cấp: 15/01/2001
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027960 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
155 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Huy Tùng - Đ/c: Đường 12B, thôn Phù Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.868.496
+ Email: huytungcomanylimite@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đào Văn Huấn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700268253
+ Ngày cấp: 18/10/2000
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027958 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
156 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát - Đ/c: Số 8, đường 2, phố Phát Diệm Đông, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.862.047
+ Email: xdkimphat@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Sơn
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700168107
+ Ngày cấp: 20/3/1993
+ Cơ quan cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027503 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
157 Công ty TNHH Tân Lập Ninh Bình - Đ/c: số 65, đường 4, phố 4, phường Đông Thanh, thành phố Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.897.989
+ Email: congtytanlapnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700617539
+ Ngày cấp: 29/9/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00028623 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
158 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Hải - Đ/c: Phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0985.368.686
+ Email: xaydunghoanghai.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Thắng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700557569
+ Ngày cấp: 26/02/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027955 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
159 Công ty Cổ phần  - Tổng công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật Việt Nam - Đ/c: Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.888.844
+ Email: dautu.vic@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Nam Long
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700828145
+ Ngày cấp: 26/10/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00031446 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
160 Công ty TNHH xây dựng thủy lợi Mạnh Trường - Đ/c: Xóm 7, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0945.454.101
+ Email: manhtruong35.vn@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Văn Phi
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700721988
+ Ngày cấp: 24/12/2014
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00031799 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
161 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Dũng - Đ/c: Xóm 1, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0914.375.837
+ Email: kieulam88@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Phạm Văn Lưu
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700144321
+ Ngày cấp: 14/3/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00032985 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
162 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuân Kỳ - Đ/c: Thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02294.044.359
+ Email: ks.duchai86@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Kỳ
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700826042
+ Ngày cấp: 09/8/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00032986 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
163 Công ty TNHH Xây dựng Gia Viễn - Đ/c: Xóm Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0303.333.543
+ Email: hanhxuanquyen@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700824944
+ Ngày cấp: 07/7/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00032716 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
164 Công ty TNHH Hải Hà - Đ/c: số 26, đường Cát Linh, phường Tân Thành, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.871.679
+ Email: haihaninhbinhxaydung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Dương Như Quang
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700117977
+ Ngày cấp: 02/10/1995
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00032717 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
165 Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Phương Nam - Đ/c: Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3762.389
+ Email: phuongnam@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Uyên
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700508642
+ Ngày cấp: 25/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00034216 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
166 Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Đại Phúc - Đ/c: Phố Đông Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0983.155.665
+ Email: dãild83@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trân Văn Đại
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700843714
+ Ngày cấp: 21/7/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00035425 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
167 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Chung Hiếu - Đ/c: Khu Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.122.518
+ Email: dntnxdchunghieu@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Chung
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700507487
+ Ngày cấp: 18/5/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00036981 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
168 Công ty TNHH Phát triển xây dựng thương mại Thành Đạt - Đ/c: Đội 6, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0973.279.881
+ Email: quangdatnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Quang Bôi
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700897413
+ Ngày cấp: 18/10/2019
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00036982 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
169 Công ty Cổ phần quản lý xây dựng Giao thông số I Ninh Bình - Đ/c: Nhà số 6, phố Trì Chính, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.963.717
+ Email: lengocviet1978@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trương Đức Huynh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700868123
+ Ngày cấp: 07/02/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00036730 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III
170 Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Hoàng Tùng - Đ/c: Số nhà 82, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.864.168
+ Email: dntnhoangtung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ba
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700524229
+ Ngày cấp: 29/7/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00037874 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và nhà công nghiệp III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
171 Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ thành phố Ninh Bình - Đ/c: Đường Lê Đại Hành, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.871.058
+ Email: dohungmtdt@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đỗ Văn Hùng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700135990
+ Ngày cấp: 29/6/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00044242 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
172 Doanh nghiệp tư nhân Anh Đoàn - Đ/c: Thôn Khánh Ninh, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0988.447.999
+ Email: dntnanhdoan@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Công Đoàn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700343630
+ Ngày cấp: 06/8/2007
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00046348 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
173 Công ty TNHH Một thành viên Long Hải - Đ/c: Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.723.456
+ Email: longhai.ninhbinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Văn Dinh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700349664
+ Ngày cấp: 18/8/2016
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00002626 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
174 Công ty TNHH Tuấn Hải - Đ/c: Số 27/15, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.864.168
+ Email: tuanhai@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Tuấn Anh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700275099
+ Ngày cấp: 18/10/2002
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00047504 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
175 Công ty TNHH Xây dựng Thiên Thiên Nga - Đ/c: Thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0976.867.786
+ Email: ctythiennga@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Công Trọng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700787032
+ Ngày cấp: 13/6/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00047570 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
176 Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Khiêm - Đ/c: Phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229.3.883.599
+ Email: xuankhiemnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Xuân Khiêm
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700533688
+ Ngày cấp: 26/8/2009
+ Cơ quan cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00048419 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
177 Công ty TNHH Quỳnh Giang Glory - Đ/c: Số nhà 23, ngoc 130, đường Tuệ Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0968.801.296
+ Email: quynhgiangglory@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Đức Nguyên
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700878410
+ Ngày cấp: 09/11/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00047794 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông III
178 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp - Đ/c: Số 303, đường Quang Trung, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.864.084
+ Email: vugia2012@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Toàn Thắng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700150406
+ Ngày cấp: 29/6/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00048301 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
179 Công ty TNHH MTV Duy Thành Ninh Bình - Đ/c: Phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.453.464
+ Email: duythanhnb123@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Quyết
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700670130
+ Ngày cấp: 25/01/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00050552 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
180 Công ty TNHH Phát triển xây dựng 575 - Đ/c: Xóm Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0944.409.873
+ Email: hanhxuanquyen@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Chính
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700897011
+ Ngày cấp: 04/10/2019
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00050551 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
181 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hà Thành - Đ/c: Số 206, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02292.220.777
+ Email: son.dinh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Văn Vãng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700527388
+ Ngày cấp: 06/8/2009
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00051674 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
  Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
  Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
182 Công ty TNHH xây lắp điện Minh Hoa - Đ/c: Số 3, ngõ 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
+ ĐT: 0965.097.999
+ Email: vuminhoa88@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Thị Hoa
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2700343454
+ Ngày cấp: 14/12/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.
NIB - 00052157 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
183 Công ty TNHH Quang Sinh - Đ/c: Số nhà 36, đường Trương Hán Siêu, Tổ 4, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.865.766
+ Email: quangsinhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Trung Tân
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700548973
+ Ngày cấp: 12/11/2019
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027386 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng điện (đường dây và trạm biến áp) III
184 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông - Đ/c: Lô C2, KCN Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.897.733
+ Email: congtygiaothong.plg@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700561558
+ Ngày cấp: 19/04/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00027504 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
185 Công ty TNHH Xuân Chính - Đ/c: Đường 477, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0913.020.301
+ Email: xuanchinh35.nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Mai Xuân Chính
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700285146
+ Ngày cấp: 22/12/2005
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00029951 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
186 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Hải - Đ/c: Thôn Lạc Hiền, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0904.723.905
+ Email: nguyenvandungxd71@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700900560
+ Ngày cấp: 10/01/2020
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00039629 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III
187 Công ty TNHH Một thành viên Minh Đăng - Đ/c: Khu công nghiệp làng nghề Ninh Phong, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.633.338
+ Email: minhdang@minhdanggroup.com.vn
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700352593
+ Ngày cấp: 17/3/2008
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00011919 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ (cầu) II
188 Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại 568 - Đ/c: Khu phố Hưng Thượng, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0948.621.919
+ Email: congtytnhh568nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hải Dương
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700878474
+ Ngày cấp: 12/11/2018
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00019767 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
189 Công ty cổ phần xây dựng Đại Quang Minh - Đ/c: Số nhà 237, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Trung, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0229222722
+ Email: quangminh@daiquangminh.net.vn
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 02292227227
+ Ngày cấp: 09/02/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00060341 Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và Công nghiệp
II
190 Công ty TNHH Xuân Thành Minh - Đ/c: Thôn Ngọc Động, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.635.999
+ Email: xuantrieunb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lưu Thành Công
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700888289
+ Ngày cấp: 21/3/2019
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00061029 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
191 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Tú - Đ/c: Số nhà 03, phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT:
+ Email: @gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên:
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700
+ Ngày cấp:
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00063568 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
192 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Đ/c: Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.888.844
+ Email: dauthauplg@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700561999
+ Ngày cấp: 19/4/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00000772 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
193 Công ty TNHH Thương mại Thành Minh - Đ/c: Khu công nghiệp làng nghề Ninh Phong, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0985.437.039
+ Email: tochucthanhminh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lê Văn Sa
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700530126
+ Ngày cấp: 19/01/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00058273 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu - đường bộ II
194 Công ty Cổ phần Xuân Thuyết - Đ/c: Số nhà 65, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.595.959
+ Email: xuanthuyet.compeny@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Dương Văn Lai
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700621616
+ Ngày cấp: 05/3/2013
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIN - 00064474 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II
195 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Tiến - Đ/c: Thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0974.808.981
+ Email: buithilinh021280@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Thị Lĩnh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700938596
+ Ngày cấp: 15/12/2021
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00067069 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
196 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng đá mỹ thuật Đức Tín - Đ/c: Thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.034.535
+ Email: damythuatductinnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đỗ Đức Ánh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700581755
+ Ngày cấp:
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00067948 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
197 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân - Đ/c: Thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.833.483
+ Email: hoangdancompany@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Dân
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700279706
+ Ngày cấp: 09/02/2004
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB - 00005149 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II
Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu - đường bộ II
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT II
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II
198 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh NB - Đ/c: Số nhà 56, ngõ 192, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0968.046.292
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đinh Văn Lực
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700896635
+ Ngày cấp: 04/10/2019 Thay đổi lần thứ 1 ngày 28/7/2022
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00069293 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) III
Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT III
199 Doanh nghiệp tư nhân An Ninh - Đ/c: Đường 12B xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0919.470.016
+ Email: dntnanninh@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Ninh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700266915
+ Ngày cấp: 08/05/2000
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00069738 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
200 Công ty TNHH Xây dựng thương mại An Vương - Đ/c: Số 250, phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.626.789
+ Email: anvuongcompany@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700277586
+ Ngày cấp: 25/7/2003, thay đổi lần 5 ngày 28/7/2017
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00007800 Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III
201 Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama - Đ/c: Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.871.125
+ Email: lilamaemc@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Hoàng Thế Bình
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700224390
+ Ngày cấp: 06/10/2006, thay đổi lần 4 ngày 31/8/2021
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00068504 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III
Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III
202 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát - Đ/c: , tỉnh Ninh Bình
+ ĐT:
+ Email: @gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Xuân Kiên
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104342784
+ Ngày cấp: 25/12/2009;
+ Thay đổi lần thứ 1: 19/05/2010
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
NIB-00014300 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ); Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn). III
203 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Thành Vinh - Đ/c: Số 92, đường Nguyễn Văn Giản, phố 2, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0944.056.789
+ Email: thanhvinhnb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đặng Văn Ngọc
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700456862
+ Ngày cấp: 11/05/20210;
+ Thay đổi lần 9: 22/03/2022
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00015311 Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn) III
204 Công ty TNHH xây dựng và Đầu tư TP - Đ/c: Số 228, phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.430.173
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Trần Thanh Phương
+ Chức vụ: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700
+ Ngày cấp:
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00076444 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông đường bộ; Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) III
205 Công ty TNHH Phúc Thịnh Ninh Bình - Đ/c: Số 62A, đường Hoàng Quốc Việt, phố Kim Đa, phường Ninh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0981.062.998
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Bùi Ngọc Hưng
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700720303
+ Ngày cấp: 17/12/2014;
+ Thay đổi lần 3: 05/09/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00076982 Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp III
206 Công ty cổ phần - Tổng Công ty xây dựng và thương mại Xuân Mai - Đ/c: Phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0989.055.666
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thế Vận
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700271538
+ Ngày cấp:05/10/2000;
+ Thay đổi lần 7: 31/08/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00027695 Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp  III
207 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải - Đ/c: , tỉnh Ninh Bình
+ ĐT:
+ Email: @gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên:
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700
+ Ngày cấp:
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00032127 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ II
208 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sơn Giang - Đ/c: Số nhà 89, tổ dân phố số 03, thị trấn Tiền Hải. huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
+ ĐT: 0943.868.830
+ Email: quyendang1986@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Ngọc Minh
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001060645
+ Ngày cấp: 26/03/2015;
+ Thay đổi lần 4: 14/07/2022
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình
NIB-00012030 Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) II
Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ III
209 Công ty TNHH thương mại Thiên Nga - Đ/c: Số 299, đường Vạn Hạnh, phố Bình Hòa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.657.620
+ Email: thiennga@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Lưu Thanh Tú
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700292376
+ Ngày cấp: 14/04/2006;
+ Thay đổi lần 3: 17/11/2022
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00077697 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật III
210 Công ty TNHH tư vấn xây dựng 320 - Đ/c: Đội 7, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0915.990.135
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700561036
+ Ngày cấp: 16/04/2010;
+ Thay đổi lần 5: 22/02/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00022973 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông; Hạ tầng kỹ thuật; Phục vụ NN&PTNT III
211 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Huy Sơn NB - Đ/c: Số nhà 03-05, ngõ 572, đường Xuân Thành, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.977.913
+ Email: anngocvung@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Đặng Văn Toàn
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700958497
+ Ngày cấp: 24/10/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00077924 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Nhà công nghiệp; Giao thông đường bộ; Phục vụ NN&PTNT III
212 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường - Đ/c: Số 16, đường Xuân Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 02293.876.930
+ Email: xuantruong_nb@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700113605
+ Ngày cấp: 17/03/1993;
+ Thay đổi lần 12: 24/12/2020
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00003595 Thi công công tác xây dựng  công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn); Phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều); Công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện): Đường dây và trạm biến áp III
213 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Đại Phát - Đ/c: Thôn Thống Nhấ, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0868.268.889
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Vũ Đức Tiệp
+ Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700845052
+ Ngày cấp: 18/08/2017;
+ Thay đổi lần 2: 06/02/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00078247 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ); Phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều) III
214 Công ty TNHH vận tải và thương mại Mỹ Hạnh - Đ/c: Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu Long, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0919.922.089
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700929760
+ Ngày cấp: 20/05/2021;
+ Thay đổi lần 2: 28/07/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00078344 Thi công công tác xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ); Phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều) III
215 Công ty TNHH ĐT xây dựng Mỹ Anh - Đ/c: Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu Long, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
+ ĐT: 0912.553.535
- Người đại diện theo pháp luật:
+ Họ và tên: Nguyễn Tân Thành
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700954679
+ Ngày cấp: 09/06/2023;
+ Thay đổi lần 3: 11/09/2023
+ Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
NIB-00078345 Thi công công tác xây dựng công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn); Giao thông (cầu, đường bộ) III

 

 

 

 

Thống kê truy cập
359486

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 151

Hôm qua : 243