Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Lịch công tác tuần

Lịch công tác từ 24/12/2018 đến 30/12/2018

Ngày họp

Thời gian

Người dự

Nội dung

Địa điểm

24/12
(T2)

Sáng

7:30

BLĐ

HN triển khai các chương trình hành động kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 8 (khóa XII) và quán triệt nội dung Kết luận số 38/KL - TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy

Chiều

13:30

A.Sơn + VP

HN tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019

UBND tỉnh

13:30

A.Hưng + KTVLXD

HN thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại núi Con Lợn

UBND xã Yên Đồng

25/12
(T3)

Sáng

8:00

BLĐ

HN kiểm điểm

SXD, Tầng 2

8:00

A.Sơn

HN xin bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng CSHT khu dân cư Thổ trì

Sở TNMT

Chiều

14:30

A.Sơn + QHKT

Làm việc với công ty FLC

Sở KHĐT

26/12
(T4)

Sáng

8:00

A.Hữu + Thanh tra

HN xin ý kiến việc xử lý vi phạm về lĩnh vực trật xây dựng đất đai tại xã ninh xuân

UBND huyện Hoa Lư

Chiều

 

 

 

 

27/12
(T5)

Sáng

8:00

A.Hưng + KTVLXD

HN phổ biến Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch

Hà Nội

8:00

A.Tại + KTVLXD

HN thảo luận xin ý kiến các sở, ngành về phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác chợ Đông Thành

UBND TPNB

Chiều

14:00

A.Hữu

HN tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

BCH Quân sự tỉnh

28/12
(T6)

Sáng

8:00

A.Sơn

HN trực tuyết của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

UBND tỉnh

Chiều

14:00

A.Sơn

HN trực tuyết của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

UBND tỉnh

29/12
(T7)

Sáng

8:00

A.Sơn

HN trực tuyết của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
358398

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 366

Hôm qua : 375