Hôm nay, Chủ nhật ngày 25/02/2024,

Lịch công tác tuần

Lịch công tác từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

Ngày họp

Thời gian

Người dự

Nội dung

Địa điểm

21/5
(T2)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14:00

A.Tại

HN thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Sơn đến năm 2025

UBND tỉnh

14:00

A.Tại + KTVLXD

HN xác định giá trị còn lại đối với 03 Công trình cấp SHNT tập trung (công trình xóm Tây, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư)

Sở Tài chính

22/5
(T3)

Sáng

8:00

A.Hữu

Dự Đại Lễ Phật Đản

Chùa Bái Đính

Chiều

14:00

A.Hữu + QHKT

HN về việc giải quyết đề nghị của Công ty CP đầu tư thương mại Nhật Tiến

Sở KHĐT

14:00

A.Tại + KTVLXD

HN kiểm tra thực địa về khoáng sản núi Đầm Ngang

Gia Tường, Nho Quan

23/5
(T4)

Sáng

7:30

A.Sơn + A.Nhân (TP.PTĐT)

HN quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định của Chính phủ

UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

 

24/5
(T5)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

25/5
(T6)

Sáng

8:30

A.Tại + KTVLXD

HN xem xét đề nghị của Sở Y tế

Sở Tài chính

8:00

A.Sơn + Thanh tra

HN thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả thanh tra lần 2 theo QĐ 387/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh

UBND tỉnh

Chiều

14:00

A.Sơn + KTVLXD

HN về tuyến Bái Đính - Ba Sao (Hà Nam)

Sở TNMT

 

Thống kê truy cập
356602

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 40

Hôm qua : 210