Hôm nay, Chủ nhật ngày 25/02/2024,

Lịch công tác tuần

Lịch công tác từ 12/06/2023 đến 18/06/2023

Ngày họp Thời gian Người dự Nội dung Địa điểm
12/06
(T2)
Sáng 8:00 BLĐ Hội nghị trực tuyến thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Tỉnh ủy
9:00 A.Hữu + HĐĐTXD HN làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan phát triển Pháp AFD Âu Kim Đài, xã Kim Chính
Chiều 14:00 A.Hữu + QHKT Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội UBND tỉnh
13/06
(T3)
Sáng 7:15 A.Hưng + KTVL Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị trên địa bàn huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn Tập trung tại Sở TNMT
8:00 A.Hữu + QHKT HN về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu Khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) để thực hiện di chuyển cột và đường dây 220kV Ninh Bình - Bỉm Sơn Sở Xây dựng
7:30 A.Sơn Hội nghị đánh giá công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 UBND tỉnh
Chiều 14:00 A.Hưng Tham gia đoàn kiểm tra của thường trực HĐND tỉnh Huyện Kim Sơn
14/06
(T4)
Sáng 7:15 A.Hưng + KTVL Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị trên địa bàn huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn Tập trung tại Sở TNMT
7:30 A.Sơn Tham gia đoàn kiểm tra của thường trực HĐND tỉnh Huyện Nho Quan
Chiều 14:00 A.Hữu + QHKT HN đề xuất điều chỉnh cục bộ QHPK các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và các nội dung có liên quan trong QHCT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và các dự án khác trên địa bàn xã Ninh Khang của UBND huyện Hoa Lư Sở Xây dựng
15/06
(T5)
Sáng 7:15 A.Hưng + KTVL Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị trên địa bàn huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn Tập trung tại Sở TNMT
7:30 A.Sơn Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy
Chiều        
16/06
(T6)
Sáng        
Chiều        
17/06
(T7)
Sáng        
Chiều 14:30 A.Hữu Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai UBND tỉnh,
Phòng họp tầng 3
18/06
(CN)
Sáng        
Chiều        

 

Thống kê truy cập
356605

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 43

Hôm qua : 210