Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III
cap-gia-han-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-chung-chi-hang-ii-hang-iii-Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III
cap-gia-han-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-chung-chi-hang-ii-hang-iii-Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)
cap-lai-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-do-loi-cua-co-quan-cap-Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)
cap-lai-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-do-mat-hu-hong-Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-chung-chi-nang-luc-lan-dau-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài
cap-chuyen-doi-chung-chi-hanh-nghe-hang-ii-hang-iii-cua-ca-nhan-nguoi-nuoc-ngoai-Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-do-loi-cua-co-quan-cap-Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-truong-hop-chung-chi-mat-hu-hong-Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-dieu-chinh-hang-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-lan-dau-hang-ii-hang-iii-Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-to-chuc-va-ca-nhan-nuoc-ngoai-hoat-dong-xay-dung-tai-viet-nam-thuc-hien-hop-dong-cua-du-an-nhom-b-c-Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C
cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-nha-thau-nuoc-ngoai-thuoc-du-an-nhom-b-c-Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).
cap-lai-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giao-tuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
gia-han-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).
cap-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).
cap-giay-phep-di-doi-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-giay-phep-xay-dung-sua-chua-cai-tao-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).
cap-giay-phep-xay-dung-moi-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giao-tuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-dieu-chinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-dieu-chinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thống kê truy cập
182284

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 23

Hôm qua : 302