Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
cho-y-kien-ve-viec-cac-cong-trinh-het-thoi-han-su-dung-nhung-co-nhu-cau-su-dung-tiep-tru-truong-hop-nha-o-rieng-le-Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
cho-y-kien-ve-ket-qua-danh-gia-an-toan-cong-trinh-doi-voi-cong-trinh-xay-dung-nam-tren-dia-ban-tinh-Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)
thu-tuc-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-hoan-thanh-cong-trinh-doi-voi-cac-cong-trinh-tren-dia-ban-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-so-xay-dung-so-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-tru-cac-cong-trinh-thuoc-tham-quyen-kiem-tra-cua-hoi-dong-kiem-tra-nha-nuoc-ve-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-va-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-thuoc-bo-xay-dung-bo-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin
dieu-chinh-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-to-chuc-thuc-hien-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-do-ubnd-cap-tinh-da-tiep-nhan-dang-ky-cong-bo-thong-tin-Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động
dang-ky-cong-bo-thong-tin-nguoi-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-theo-vu-viec-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-theo-vu-viec-doi-voi-cac-ca-nhan-to-chuc-khong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-xay-dung-van-phong-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-tren-dia-ban-duoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-cho-phep-hoat-dong-Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
bo-nhiem-giam-dinh-vien-tu-phap-xay-dung-doi-voi-ca-nhan-khac-khong-thuoc-tham-quyen-cua-bo-xay-dung-Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thống kê truy cập
182291

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 30

Hôm qua : 302