Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Thông tin lãnh đạo

Thông tin Lãnh đạo Sở Xây dựng Ninh Bình

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH

A. CƠ QUAN SỞ

      Địa chỉ: Số 15 (Km số 2), Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

      - Số máy trực:             0229 3.871.638

      - Số fax:                       0229 3.873.260

      - Email:                       soxaydungnb@gmail.com

                                         sxdung@ninhbinh.gov.vn

 

 

1. Lãnh đạo Sở

* Ông: Cao Trường Sơn - Giám đốc      

- Điện thoại văn phòng: 02293.871.176

- Email: sonct.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Đinh Đức Hữu - Phó giám đốc

- Điện thoại văn phòng: 02293.822.345

- Email: huudd.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Lê Việt Hưng - Phó giám đốc

- Điện thoại văn phòng: 02293.876.838

- Email: hunglv.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Chu Đức Long - Phó giám đốc

- Điện thoại văn phòng: 02293.876.230

- Email: longcd.xd@ninhbinh.gov.vn

 

2. Văn phòng Sở

* Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 02293.881.284

- Điện thoại di động:0914.592.292

- Email: hanhnt.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Phạm Việt Hải - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại di động: 0982.130.878

- Email: haipv.xd@ninhbinh.gov.vn

 

3. Thanh tra Sở

* Ông: Phạm Xuân Sinh - Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0913.291.445

- Email: sinhpx.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Đinh Xuân Phong - Phó Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0912.052.845

- Email: phongdx.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Bùi Văn Kiên - Phó Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0943.892.130

- Email: kienbv.xd@ninhbinh.gov.vn 

 

4. Phòng Phát triển đô thị

* Ông: Triệu Văn Phú - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.881.283

- Điện thoại: 0912.823.199

- Email: phutv.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Đoàn Dũng Sỹ - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0913.292.194

- Email: sydd.xd@ninhbinh.gov.vn

 

5. Phòng Hoạt động đầu tư xây dựng

* Ông: Nguyễn Hải Nhân - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.876.385

- Điện thoại di động: 0904.355.078

- Email: nhannh.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Lê Huy - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0904.810.409

- Email: huyl.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Trịnh Thanh Ba - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0983.504.835

- Email: batt.xd@ninhbinh.gov.vn

 

6. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

* Ông: Đặng Hoàng Phương - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.872.212

- Điện thoại di động: 0904.223.160

- Email: phuongdh.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Lương Tam Châu - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0916.677.616

- Email: chault.xd@ninhbinh.gov.vn

 

7. Phòng Kinh tế - Vật liệu

* Ông: Phạm Đình Chiến - Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0913.529.841

- Email: chienpd.xd@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Đinh Thị Diệu Thảo - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0916.888.716

- Email: thaodtd.xd@ninhbinh.gov.vn

 

8. Phòng Quản lý Nhà

* Ông: Hoàng Hải Anh - Trưởng phòng

- Điện thoại:02293.887.464

- Điện thoại di động: 0912.034.546

- Email: anhhh.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Phan Tiến Hải - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0914.797.577

- Email: haipt.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Trần Văn Hưng - Phó Chi trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0982.885.177

- Email: hungtv.xd@ninhbinh.gov.vn

 

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình

      - Địa chỉ: Số 18, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

      - Số điện thoại:            0229 3.884.191

* Ông: Vũ Văn Kiên - Giám đốc

- Điện thoại: 02293.579.191

- Điện thoại di động: 0912.710.718

- Email: kienvv.giamdinhchatluongxd@ninhbinh.gov.vn

 

* Ông: Nguyễn Phương Danh - Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02292.219.756

- Điện thoại di động: 0915.808.578

- Email: danhnp.xd@ninhbinh.gov.vn

 

2. Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình

      - Địa chỉ: Số 14, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

      - Số điện thoại:            0229 3.511.686

      - Số fax:                        0229 3.884.261

 

* Ông: Đinh Tuấn Trường -  Viện trưởng

- Điện thoại: 02293.884.260

- Điện thoại di động: 0985.338.338

- Email: truongdt.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Nguyễn Trung Dũng - Phó Viện trưởng

- Điện thoại: 0969.515.383

- Email: dungnt.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Bùi Gia Dũng - Phó Viện trưởng

- Điện thoại: 0939.226.226

- Email: dungbg.xd@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Nguyễn Trọng Tài - TP. Tổng hợp

- Điện thoại: 0936.657.666

- Email: taint.xd@ninhbinh.gov.vn

Thống kê truy cập
182289

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 28

Hôm qua : 302