Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Hướng dẫn một số nội dung về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Thứ năm, 29/09/2022

Ngày 29/9/2022, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2748/SXD-QLN về việc Hướng dẫn một số nội dung về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ninh Khang

Thứ tư, 27/11/2019

Thực hiện Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyến dự án Khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng kính mời các Nhà đầu tư quan tâm tham dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Năng lực Tổ chức Tư vấn

Thứ hai, 01/01/2018

Quyết định công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ năm, 12/10/2017

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng

 

 

Thống kê truy cập
410739

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 52

Hôm qua : 213