Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Thống kê truy cập
182286

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 25

Hôm qua : 302